Witamy serdecznie na stronie Stowarzyszenia Przyjaciół ZSMEiE

Stowarzyszenie założone zostało 17 grudnia 2013 roku, natomiast z dniem 4 lutego 2014 roku uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w Toruniu. Na chwilę obecną zrzesza 32 członków i nie ma statusu jednostki pożytku publicznego.

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie i wspieranie wszelkich działań na rzecz rozwoju Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu, w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, pomocy społecznej oraz podtrzymywania i rozpowszechniania tradycji.

Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez m.in.:
- współpracę z instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, pożytku publicznego i przedsiębiorstwami,
- integrowanie społeczne i zawodowe środowiska uczniów i nauczycieli oraz przyjaciół i absolwentów szkoły,
- organizację działań kulturalnych i sportowych oraz podtrzymujących tradycję szkoły poprzez organizację obchodów rocznicowych powstania szkoły, zlotów absolwentów,
- kształtowanie i rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym,
- popularyzację i promocję osiągnięć szkoły, jej społeczności, uczniów, nauczycieli, osób związanych z jej działalnością oraz członków Stowarzyszenia,
- wspieranie inicjatyw sprzyjających rozwojowi szkoły, kształtowaniu i rozpowszechnianiu jej dobrego imienia w środowisku lokalnym,
- podejmowanie działań mających na celu przystosowanie szkoły do aktualnych wymagań i potrzeb rynku pracy,
- pozyskiwanie środków finansowych i materialnych w celu tworzenia warunków dla rozwoju bazy dydaktycznej szkoły,
- świadczenie różnorodnych form wsparcia na rzecz uczniów biorących udział we współpracy szkół w Polsce i zagranicą,
- pozyskiwanie darowizn, dotacji i innych środków, a także finansowego i pozafinansowego wsparcia od podmiotów krajowych i zagranicznych zainteresowanych wspieraniem działalności Stowarzyszenia,
- poszukiwanie sponsorów celem pozyskania środków finansowych i rzeczowych przeznaczonych na realizację pozostałych celów statutowych Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, dochodami Stowarzyszenia są składki członkowskie oraz ewentualne darowizny od osób fizycznych i prawnych. Realizacja założonych celów uzależniona jest od możliwości finansowych Stowarzyszenia, dlatego też zależy nam na wsparciu materialnym pochodzącym od ludzi dobrej woli, ludzi otwartych na niesienie pomocy naszej szkole, zaangażowanych w umacnianie jej tradycji, historii i kultury. Będziemy niezmiernie wdzięczni Wszystkim Naszym Ofiarodawcom i Darczyńcom, którzy zechcą wspomóc działalność statutową Stowarzyszenia Przyjaciół ZSMEiE oraz organizację obchodów 70-lecia istnienia szkoły.

Z wyrazami szacunku
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSMEiE
Karina Czarkowska

www.zsmeie.torun.pl
Na szkolnej stronie internetowej znajdują się aktualne informacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Tutaj publikowane są obowiązujące dokumenty, ważne ogłoszenia, ciekawe zdjęcia i odnośniki do stron.

facebook.pl/ZSMEiE.Torun
Na społecznościowym fanpage'u publikowane są najświeższe relacje z życia szkoły, zdjęcia z ważnych wydarzeń, prezentowane sylwetki uczniów i ich osiągnięcia, zaproszenia do udziału w różnych akcjach. Zapraszamy do polubienia naszej strony i śledzenia pojawiających się wpisów.

youtube.com/TheZSMEiE
Na oficjalnym kanale video znaleźć można filmy promujące ZSMEiE, wideorelacje z ważnych wydarzeń szkolnych, filmy stworzone z myślą o różnych konkursach i projektach. Autorami wiekszości nagrań są uczniowie naszej szkoły.