Umowa darowizny między PSSE a ZSMEiE

UMOWA DAROWIZNY MIĘDZY POMORSKĄ SPECJALNĄ STREFĄ EKONOMICZNĄ A ZESPOŁEM SZKÓŁ MECHANICZNYCH ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH W TORUNIU

W dniu 15 listopada 2017 roku w Toruniu miało miejsce spektakularne wydarzenie. Przy ulicy Grudziądzkiej 132 nastąpiła ceremonia otwarcia nowej siedziby Biura Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Stworzyło to okazję do zorganizowania spotkania pod hasłem: „Strefa w każdej Gminie szansą na dynamiczny rozwój gospodarczy”, w trakcie którego prezentowane były najważniejsze zmiany i możliwości otrzymywania pomocy publicznej dla nowych projektów inwestycyjnych.

Prezentowane na spotkaniu wystąpienia, między innymi pana Pawła Lulewicza – Wiceprezesa Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego – Posła na Sejm RP, skierowane były głównie do licznie zebranych przedstawicieli samorządu terytorialnego województwa kujawsko – pomorskiego: prezydentów, wójtów i burmistrzów.

Ważnym aspektem, występującym w wypowiedziach innych uczestników uroczystości, była współpraca PSSE ze szkolnictwem zawodowym, wspierająca i wzmacniająca wzajemne relacje między szkołami, a pracodawcami, w celu lepszego dopasowania kształcenia do realnych potrzeb rynku.

Mówili o tym, pan Michał Zaleski – prezydent Torunia, pani Anna Łukaszewska – dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Toruniu, pani Jolanta Metkowska – dyrektor Wydziału Edukacji Ponadpodstawowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz pani Domicela Kopaczewska – dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością również: pan Józef Ramlau – wojewoda kujawsko – pomorski i pan Sławomir Kopyść – członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Bardzo ważnym elementem tego uroczystego spotkania było podpisanie przez pana Michała Zaleskiego i pana Pawła Lulewicza umowy o współpracy, dotyczącej edukacji branżowej.

Porozumienie między Gminą Miasta Toruń, a Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną dotyczy współpracy Strefy Ekonomicznej i Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu w zakresie edukacji zawodowej z uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku pracy.

Pierwszym materialnym przejawem tej współpracy było przekazanie przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną Zespołowi Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, na rzecz wyposażenia jej pracowni praktycznej nauki zawodu w specjalnościach: mechatronik, elektryk i automatyk, czeku na kwotę pięćdziesięciu tysięcy złotych.

Czek ten odebrała pani Małgorzata Łopatko – dyrektor ZSMEiE w asyście pani Jolanty Pokorskiej – kierownika Kształcenia Zawodowego naszej szkoły oraz 3 uczniów klasy 4D mechatronicznej: Adama Topolskiego, Rafała Wojciechowskiego i Bryana Komolibio.

Warto tu nadmienić, że Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu był jedyną szkołą obecną na tym spotkaniu.

Ostatnim formalnym aktem, wspomnianego powyżej porozumienia, było podpisanie umowy darowizny między Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną, a Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych dotyczącej wyżej wymienionego czeku pieniężnego. Podpisy pod dokumentem złożyli: pan Paweł Lulewicz – Wiceprezes Zarządu PSSE oraz pan Jerzy Konopiński – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół ZSMEiE.

Tekst:  mgr Jerzy Konopiński
Zdjęcia: Bryan Komolibio

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.