Stowarzyszenie Przyjaciół ZSMEiE na rzecz współpracy szkoły z wojskową Akademią Techniczną

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH NA RZECZ WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z WOJSKOWĄ AKADEMIĄ TECHNICZNĄ

W dniu 24 marca 2018 roku w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie miało miejsce, Najważniejsze w każdym roku, wydarzenie promujące tą uczelnię – “Dzień Otwarty WAT”. Po raz kolejny uczestniczyli w nim uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu oraz wychowankowie naszego Internatu.

W tym roku była to grupa 41 chłopców i dziewcząt ciekawych poznania tej jednej z najlepszych w Polsce uczelni politechnicznej.  Nad grupą młodzieży opiekę wychowawczą sprawowali: mgr Adrian Weredycki – Nauczyciel ZSMEiE oraz wychowawcy Internatu: mgr Alicja Barwińska-Chmielewicz i mgr Jerzy Konopiński. Znamienną sprawą jest to, że wszyscy ci pedagodzy są jednocześnie przedstawicielami, działającego od czterech lat w naszej Szkole, Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych. W poważny sposób przyczyniło się ono do organizacyjnego i finansowego wsparcia tego przedsięwzięcia wyjazdowego, dofinansowując koszty wynajęcia autokaru.

Kolejnym stowarzyszeniowym akcentem naszego tegorocznego kontaktu z Wojskową Akademią Techniczną było przekazanie przez prezesa Zarządu Stowarzyszenia i członka Stowarzyszenia władzom Wydziału Cybernetyki, Elektroniki, Mechanicznego, Mechatroniki i Lotnictwa oraz Instytutu Optoelektroniki zaproszeń do instytucjonalnego członkostwa wspierającego nasze Stowarzyszenie. Tożsame skierowaliśmy do dyrektora Centrum Transferu Technologii WAT oraz Redaktora Naczelnego “Głosu Akademickiego”.

 

Przekazaliśmy też zaproszenia do indywidualnego członkostwa wspierającego odpowiednio:

  • na Wydziale Cybernetyki na ręce dziekana – dr hab. inż. Kaźmieża Worwy – prof. WAT i Pani dr Ewy Łakomej;
  • na wydziale Elektroniki dziekanowi – prof. dr hab inż. Andrzejowi Dobrowolskiemu i prodziekanowi mjr dr inż. Jarosławowi Bugajowi;
  • na wydziale Mechanicznym – dziekanowi dr hab. inż. Jerzemu Małachowskiemu, prof. WAT;
  • na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa – dziekanowi dr hb. inż. Stanisławowi Kachelowi, prof. WAT i prodziekanowi – dr inż. Zdzisławowi Rochali;
  • w Instytucie Optoelektroniki – jego dyrektorowi płk dr inż. Krzysztofowi Kopczyńskiemu; w Centrum Transferu Technologii – dyrektorowi płk dr inż. Adamowi Bartnickiemu;
  • w redakcji Głosu Akademickiego – jego redaktorowi naczelnemu – panu Hubertowi Kaźmierskiemu oraz płk mgr inż. Wiesławowi Szczygielskiemu z Działu Spraw Studenckich, który koordynuje ze strony WAT wzajemne kontakty tej uczelni z naszą szkołą wynikające z podpisaniu w marcu 2017 roku “Listów Intencyjnych o współpracy” między naszymi placówkami.

Jednocześnie wręczyliśmy, w imieniu młodzieżowych organizatorów, zaproszenia na imprezę popularno-naukową: XVIII Festiwal Talentów Technicznych “µElektra”, która odbędzie się w ZSMEiE 25 kwietnia br. 

W tym czasie uczniowie, którymi opiekowała się sekretarz Zarządu Stowarzyszenia – mgr Alicja Barwińska-Chmielewicz, wzięli udział w spotkaniu zainteresowanych Uczelnią gości z jej władzami i słuchaczami promującymi WAT w auli Klubu Wojskowej Akademii Technicznej.

 

Następnie nasza grupa, którą z ramienia Uczelni opiekował się sierż. pchor. Paweł Czwaliński obejrzała znakomicie przygotowane stoiska wydziałowe informujące o możliwościach i warunkach oraz kierunkach i specjalnościach kształcenia na WAT.

Atrakcyjnym punktem programu było zwiedzanie Wydziałów WAT i ich laboratoriów oraz pokaz sprzętu wojskowego prezentowanego na Placu Apelowym.

        

Organizację sprawnego poruszania się po terenach Akademii wspierali efektywnie dwaj absolwenci naszej Szkoły i byli mieszkańcy jej Internatu a obecnie słuchacze wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT: uczący się na drugim roku studiów cywilnych – Paweł Jątczak i słuchacz pierwszego roku studiów mundurowych – szer. pchor. Piotr Gutowski.

W drodze powrotnej odwiedziliśmy Wojskowy Cmentarz Powązkowski, gdzie na grobie Patrona naszej Szkoły – prof. dr hab. inż. Sylwestra Kaliskiego, złożyliśmy od społeczności uczniów i pracowników wiązankę oraz zapaliliśmy znicz, oddając minutą ciszy hołd wielkiemu polskiemu uczonemu i wieloletniemu byłemu Rektorowi-Komendantowi WAT, rodem z Torunia.

        

 

Tekst: mgr Jerzy Konopiński
Zdjęcia: mgr Adrian Weredycki

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.