„Zanim wybiorą Wojskową Akademię Techniczną …”

„Zanim wybiorą Wojskową Akademię Techniczną …”

Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie można poznawać na różne sposoby i przy użyciu różnorodnych środków. Wejście na stronę internetową tej Uczelni pozwala na wyczerpujący ogląd obiektów, form i kierunków kształcenia, celów i zadań programów naukowo-badawczych. Umożliwia też poznanie pracowników naukowych, władz Uczelni i jej słuchaczy oraz ich sukcesów indywidualnych, a także osiągnięć całej Akademii. To wszystko nabiera jednak innego wymiaru wtedy, kiedy tego poznania możemy doświadczać bezpośrednio i „na żywo”.

Temu właśnie służy „Dzień Otwarty WAT”, który w tym roku zrealizował się 23 marca. Po raz kolejny udział, w tym przedsięwzięciu poznawczo-promocyjnym, wzięła trzydziestoosobowa grupa uczniów oraz nauczyciele pod przewodnictwem pani dyrektor Szkoły mgr Małgorzaty Łopatko z Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych  im. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu.

Poznawanie Uczelni rozpoczęło się tradycyjnie w sali kinowej Klubu WAT, gdzie oficjalnego otwarcia dokonał JM Rektor-Komendant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek prof. WAT. Tłumnie zebrani uczniowie, ich rodzice i inni goście wysłuchali wystąpienia prorektora ds. kształcenia dr. hab. inż. Zdzisława Bogdanowicza prof. WAT, który przedstawił ofertę edukacyjną i zasady rekrutacji do Akademii. Członkowie Samorządu Studenckiego zaprezentowali studia wojskowe i cywilne, widziane oczami słuchaczy.

Uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych pilotowani  przez słuchaczy WAT: st. szer. pchor. Piotra Gutowskiego (absolwenta ZSMEiE), st. szer. pchor. Piotra Zdziarskiego i szer. pchor. Bartosza Marciniuka odwiedzili hangar lotniczy, gdzie widzieli statki powietrzne takie jak: MIG 29 (myśliwiec), SU 22 (myśliwsko-bombowy), Iskra (szkoleniowy samolot odrzutowy), Jak 40 (samolot odrzutowy do przewozu vipów), MI2 (helikopter)i PZL 130 Orlik (samolot szkoleniowy).

Były też pokazane narzędzia do pomiarów naziemnych statków powietrznych. Całość była realizowana pod nazwą: „Ekspozycja samolotów i śmigłowców w laboratorium eksploatacji statków powietrznych”, którą prowadził mjr Paweł Leszczyński. Pokaz tunelu aerodynamicznego z funkcją symulacji warunków oblodzenia prowadził mgr inż. Maciej Majcher. Prezentacji kierunków, specjalności i realizacji studiów na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa dokonał mgr inż. Grzegorz Nikiciuk. Prezentacja specjalności Zakładu Awioniki i Uzbrojenia Lotniczego dokonana została przez mjr dr inż. Konrada Wojtowicza. Laboratorium Robotyki zaprezentował ppłk dr inż. Wojciech Kaczmarek przy współudziale  studenta drugiego roku studiów cywilnych na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa Pawła Jątczaka (absolwenta ZSMEiE). Ekspozycję silników lotniczych w pracowni napędów lotniczych przedstawił dr hab. inż. Ryszard Chachurski. W Zakładzie Konstrukcji Specjalnych (Instytut  Techniki Uzbrojenia) młodzież zobaczyła wystawę broni strzeleckiej, po której oprowadził ppłk dr inż. Mirosław Zahor. Po przejściu na plac apelowy uczniowie zobaczyli też wystawę sprzętu bojowego, po czym posilili się wojskową grochówką.

Młodzież mogła też poczuć to, czego nie sposób doświadczyć przeglądając stronę internetową, czyli atmosferę tej specyficznej uczelni technicznej, którą to specyfikę określa jej wojskowy charakter.

Pobyt delegacji naszej szkoły w Wojskowej Akademii Technicznej miał jeszcze jeden wymiar. Wiązało się to z tym, że wszyscy pedagodzy sprawujący opiekę wychowawczą nad uczniami są również członkami Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu.

Stowarzyszenie to Uchwałą Zarządu z dnia 18.02.2019 roku ustanowiło „Statuetkę Stowarzyszenia” oraz wpisało do Statutu Stowarzyszenia przyjętego przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 28 marca 2018 tytuł „Honorowego Członka Stowarzyszenia”.

Obie te formy wyróżnienia osób i instytucji Stowarzyszenie traktuje jako możliwość symbolicznego podziękowania za materialne, organizacyjne i intelektualne wspieranie Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu umożliwiające lub ułatwiające szkole bardziej efektywne realizowanie misji dydaktyczno-wychowawczej na rzecz uczniów szkoły.

Na mocy Uchwały Zarządu Stowarzyszenia z dnia 18 lutego 2019 roku, po raz pierwszy w swojej historii, Stowarzyszenie nadało tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu Rektorowi – Komendantowi Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie gen. bryg. dr. hab. inż. Tadeuszowi Szczurkowi prof. WAT za wieloletnie przyjazne organizacyjne wspieranie udziału młodzieży szkolnej w różnych formach zajęć kształtujących jej rozwój poznawczy, intelektualny i wychowawczy dzięki współpracy między Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie a Zespołem Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu. W imieniu rektora-komendanta wyróżnienie to odebrała pani prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Marzena Tykarska prof. WAT.

Na ręce pani prorektor przekazano również „Statuetkę Stowarzyszenia” przyznaną przez Stowarzyszenie dla Wojskowej Akademii Technicznej za wieloletnie organizacyjno -merytoryczne wspieranie rozwoju poznawczego, dydaktycznego i wychowawczego młodzieży naszej szkoły dzięki współpracy między WAT a ZSMEiE.

Obydwa te uhonorowania wręczył prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych mgr Jerzy Konopiński wraz z członkiem Zarządu i równocześnie dyrektorem szkoły mgr Małgorzatą Łopatko. Asystowali przy tym: mgr Alicja Barwińska- Chmielewicz – sekretarz Zarządu oraz członkowie Stowarzyszenia –  mgr Sylwia Sajdłowska-Mochalska i mgr Adrian Weredycki.

Pani prorektor, w rewanżu wręczyła Prezesowi Stowarzyszenia ryngraf Wojskowej Akademii Technicznej z dedykacją rektora- komendanta WAT.

W uroczystości tej, która odbyła się w budynku Sztabu przed symbolami Wojskowej Akademii Technicznej: popiersiem patrona WAT Jarosława Dąbrowskiego, jej godłem oraz dewizą Akademii „Omnia Pro Patria” (Wszystko dla Ojczyzny), ze strony uczelni uczestniczył też dziekan Wydziału Cybernetyki WAT – dr hab. inż. Kazimierz Worwa prof. WAT oraz płk rez. mgr inż. Wiesław Szczygielski z Działu Spraw Studenckich WAT.

Podniosła, ale i miła, atmosfera towarzyszyła również aktowi przekazania na ręce pana dziekana Worwy, przyznanej przez Stowarzyszenie, „Statuetki Stowarzyszenia” dla Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej za wieloletnie  umożliwienie organizacyjno-merytoryczne przyjaznego wspierania udziału młodzieży szkolnej w różnych formach zajęć kształtujących jej rozwój poznawczy, intelektualny i wychowawczy dzięki współpracy między Wydziałem Cybernetyki WAT a ZSMEiE.

Pan dziekan odebrał też „Statuetkę Stowarzyszenia” przyznaną pani dr Ewie Łakomej za wieloletnie osobiste organizacyjno-merytoryczne i opiekuńcze przyjazne wspieranie udziału uczniów naszej szkoły w różnych formach zajęć symulujących ich rozwój poznawczo- intelektualny.

Wręczający te wyróżnienia: mgr Małgorzata Łopatko i mgr Jerzy Konopiński, uhonorowani zostali przez dziekana Wydziału Cybernetyki WAT ryngrafami tego Wydziału.

„Statuetka Stowarzyszenia” trafiła też do rąk płk. rez. mgr inż. Wiesława Szczygielskiego z Działu Spraw Studenckich WAT, przyznana przez Stowarzyszenie, jako personalny dowód wdzięczności i formę podziękowania za szczególnie przyjazne, osobiste wspieranie udziału młodzieży w różnych formach zajęć dzięki współpracy między WAT a ZSMEiE.

Wręczyliśmy też gospodarzom tej, ważnej dla nas, uroczystości upominki promujące Toruń oraz zaproszenia do udziału w kolejnej edycji „Festiwalu Talentów Technicznych µElektra” organizowanego przez uczniów ZSMEiE w Toruniu.

Następnie, w kuluarowych rozmowach omawialiśmy problemy funkcjonowania szkoły i uczelni, perspektywy i kierunki rozwojowe oraz dalszą wzajemną współpracę.

Tradycyjnym elementem składowym naszych wyjazdów do Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie jest odwiedzenie grobu gen. dyw. prof. dr hab. inż. Sylwestra Kaliskiego na Wojskowych Powązkach. Pamięć patrona naszej szkoły uczciliśmy złożeniem kwiatów, zapaleniem znicza i chwilą ciszy. Uczniowie wysłuchali też pogadanki mgr. Jerzego Konopińskiego o Profesorze i jego dokonaniach naukowych, po czym, pełni wrażeń, wróciliśmy do Torunia.

                                                                                                          Tekst: Jerzy Konopiński
                                                                                                          Zdjęcia: Grzegorz Rosiński
                                                                                                                        Adrian Weredycki

 

Poniżej zdjęcia dokumentujące wyjazd:

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.