Stowarzyszenie Przyjaciół ZSMEiE przyznało wyróżnienia w Dworze Artusa

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych przyznało wyróżnienia w Dworze Artusa.

Żadna szkoła nie jest instytucją samowystarczalną i samozabezpieczającą się pod względem organizacyjnym, materialnym i finansowym. Szkoła typu zawodowego powinna kształcić pod potrzeby rynku pracy i na rzecz funkcjonujących w środowisku zakładów. Kształcenie specjalistyczne, w odróżnieniu od ogólnego, wymaga szczególnego wyposażania pracowni, laboratoriów, warsztatów itp., a to wymusza duże nakłady i środki materialno-finansowe. Szkoła potrzebuje więc, wobec niedostatecznej, w tym zakresie, wydolności państwa, sojuszników, sponsorów, darczyńców, krótko mówiąc firm i instytucji przyjaźnie ją wspierających.

Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu jest, pod tym względem, dość dobrze zabezpieczony, aczkolwiek nie w pełni jeszcze wystarczająco dla osiągania pełnej efektywności dydaktycznej.

Jednym z zadań Stowarzyszenia Przyjaciół ZSMEiE jest, w tej sytuacji, pozyskiwanie do współpracy i przyjaznego wspierania szkoły pod względem organizacyjnym, intelektualnym i materialno- finansowym, indywidualnych i instytucjonalnych członków Stowarzyszenia.

Nie wystarczy jednak tylko „chcieć” i „brać” ofiarowaną pomoc. Należy umieć też docenić i uhonorować. Dlatego Stowarzyszenie, na mocy uchwał Zarządu z lutego 2019 roku oraz Walnego Zebrania Członków z marca 2019 roku ustanowiło odpowiednio: Statuetkę Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu oraz tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu.

W dniu 29 kwietnia 2019 roku w Sali Malinowej toruńskiego Dworu Artusa odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego maturzystów naszej szkoły.

Ważnym jej elementem było wręczenie, w dowód wdzięczności za istotne i efektywne przyjazne wspieranie szkoły w aspekcie materialnym, finansowym oraz dydaktycznym, Statuetek Stowarzyszenia trzem przedsiębiorstwom. Są to:
– ANIRO Sp. o.o. w Toruniu;
– Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. w Słupsku;
– AUTO REVE Sp. z o.o. w Toruniu.
Wyróżnienie to z rąk prezesa Zarządu Stowarzyszenia- mgr. Jerzego Konopińskiego oraz członka Zarządu – dyrektora ZSMEiE – mgr. Małgorzaty Łopatko odebrali: mgr inż. Stanisław Wiśniewski- ANIRO, mgr Joanna Gasek – TSSE oraz mgr Jarosław Mokwiński- AUTO REVE.

Tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych Stowarzyszenie nadało Prezesowi Honorowemu ANIRO Sp. z o. o. – mgr. inż. Andrzejowi Likszy. Dyplom potwierdzający nadanie tytułu, z rąk prezesa Zarządu Stowarzyszenia, w imieniu osoby uhonorowanej, odebrał pan mgr inż. Stanisław Wiśniewski- lider projektu ANIRO Sp. z o.o.

Zważywszy na dużą liczbę przyjaźnie wspierających szkołę przedsiębiorstw, te pierwsze uhonorowania nie są, z pewnością, ostatnimi.

Tekst: Jerzy Konopiński
Zdjęcia: Grzegorz Rosiński

Poniżej zdjęcia dokumentujące wręczenie statuetek:

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.