Wyjazd na Święto Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Wyjazd na Święto Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

W dniu 29 listopada 2019 roku połączona delegacja Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu oraz Stowarzyszenia Przyjaciół ZSMEiE, na zaproszenie J.M. Rektora – Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego – gen. bryg. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka prof. WAT, wzięła udział w Uroczystej Zbiórce z okazji Święta Wojskowej Akademii Technicznej   i Dnia Podchorążego.
Uczestnikami wyjazdu byli: dyrektor szkoły – mgr Małgorzata Łopatko – członek Zarządu Stowarzyszenia, mgr Jerzy Konopiński – prezes Zarządu, mgr Alicja Barwińska-Chmielewicz – sekretarz Zarządu i pan Robert Łukaszewski – członek Stowarzyszenia.

Wzięliśmy udział w części oficjalnej uroczystości, wysłuchaliśmy przemówienia Rektora- Komendanta WAT, obserwowaliśmy wręczenie odznaczeń i nagród, oraz przekazanie władzy nad Akademią – słuchaczom. Obejrzeliśmy też występ artystyczny.
W części kuluarowej odbyliśmy szereg rozmów, m. in. z Rektorem – Komendantem WAT- Członkiem Honorowym Stowarzyszenia, panią prorektor dr. hab. inż. Marzeną Tykarską prof. WAT, prodziekanem Wydziału Elektroniki – ppłk. dr. inż Jarosławem Bugajem, st. chor. rez. Grzegorzem Rosińskim, dr. hab. inż. Jerzym Małachowskim prof. WAT – indywidualnymi członkami wspierającymi Stowarzyszenia, a także z panią dyrektor Wojskowego Ogólnokształcącego Informacyjnego – mgr Ewą Kacprzyk.

Spotkaliśmy się też z płk. w st. spocz. prof. dr. hab. inż. Zdzisławem Jankiewiczem, który przyjedzie do ZSMEiE na Święto Patrona Szkoły i wygłosi na nim wykład.

Z Wojskowej Akademii Technicznej pojechaliśmy do firmy Segura Sp. z o.o. na spotkanie z v-ce prezesem Zarządu – panem mgr Wojciechem Kaliskim – synem Patrona Szkoły. Poczyniliśmy ustalenia, co do naszej dalszej współpracy.

 Tekst: Jerzy Konopiński
Zdjęcia: Grzegorz Rosiński

Poniżej zdjęcia dokumentujące naszą wizytę w WAT:

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.