,,Pierwsza z sześciu”.

Święto Edukacji Narodowej zawsze było dniem przyjemnym i radosnym. Dawało szansę na to, aby mogli spotkać się, w pozbawionej rygoryzmów i standardów pracy zawodowej atmosferze, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie oraz emeryci szkoły. W coraz bardziej zatomizowanym społeczeństwie była to wartość bezcenna. Tegoroczne uroczystości nabrały jeszcze bardziej dramatycznego, w swojej ograniczoności, wymiaru. Pojawienie się i rozprzestrzenianie epidemii koronawirusa spowodowało pogłębienie się dezintegracji społecznej również w środowiskach oświatowych. Więzi społeczne i emocjonalne budują się bowiem najbardziej efektywnie w bezpośrednich, nieformalnych stycznościach. Z COVIDem-19- jako czynnikiem izolacyjnym, nie da się jednak dyskutować. Konieczność zapewnienia ludziom bezpieczeństwa zdrowotnego spowodowała to, że również w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu, okolicznościowe spotkanie odbyło się w dniu 14 października 2020 roku w formie online.
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu zaakcentowało również tego dnia swoje istnienie i związki ze szkołą, na rzecz której funkcjonuje. Jego prezes Zarządu – mgr Jerzy Konopiński przebywający w towarzystwie pani dyrektor Szkoły – mgr Małgorzaty Łopatko w jej gabinecie, złożył wszystkim pracownikom okolicznościowe życzenia.

 

Oto ich treść:

,,Drodzy i Szanowni Państwo
Z okazji Święta Edukacji Narodowej, w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu oraz moim własnym, życzę dyrekcji, kierownictwu, nauczycielom, pedagogom, wychowawcom, pracownikom administracji i obsługi Szkoły i Internatu wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
Przede wszystkim życzę jednak skutecznej dbałości i troski o zdrowie i bezpieczeństwo własne, Waszych rodzin, otoczenia zawodowego i społecznego oraz powierzonych Waszej pieczy uczniów.
W dobie zagrożenia COVID-19, w środowisku szczególnie narażonym na zakażenia koronawirusem jakim są placówki oświatowe, dbałość o zdrowie stanęło na równi z nauczaniem i wychowywaniem.
Miejcie i realizujcie Państwo marzenia o lepszym, normalniejszym i szczęśliwszym jutrze, ale również i te szczegółowe każdego z Was.
Osiągajcie Państwo satysfakcję własną z dobrych efektów swojej pracy, ale również uznania za wzorową realizację Waszego posłannictwa i powołania, tym zaś, którzy realizują się w pracy ponadstandardowo życzę docenienia nagrodowego”.

 

Następnie odczytał dokument potwierdzający przyznanie przez Zarząd Stowarzyszenia naszej szkole, jako formę wyróżnienia i podziękowania za współpracę, Statuetki Stowarzyszenia Przyjaciół Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu.

Motywację dla tej decyzji wyrażają następujące sformułowania: ,,za przyjazne współdziałanie i współpracę oraz intelektualne, moralne i organizacyjne wspieranie inicjatyw i poczynań Stowarzyszenia Przyjaciół ZSMEiE podejmowanych na rzecz rozwoju profesjonalizacji Stowarzyszenia, a także dla zwiększenia efektywności funkcjonowania Szkoły i poznawczego, intelektualnego i wychowawczego rozwoju uczniów”.

Statuetkę z rąk prezesa odebrała, przy zachowaniu wszelkich rygorów sanitarnych, pani dyrektor szkoły.

Jest to pierwsza z sześciu statuetek przyznanych przez Zarząd osobom fizycznym i prawnym na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2020 roku.

mgr Jerzy Konopiński

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.