Pomosty przyjaznego wspierania

Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu „od zawsze” współpracował z zakładami pracy Torunia i regionu. Jednym z nich są Hurtownie Elektryczne KOPEL Sp. z o.o. w Toruniu. Ostatnio współpraca nabrała przyspieszenia i rozszerzania zakresu.

Z inicjatywy prezesa Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu – mgr. Jerzego Konopińskiego doszło do jego spotkania z prezesem Hurtowni Elektrycznych KOPEL Sp. z o.o. w Toruniu- mgr. inż. Zbigniewem Srokowskim w dniu 26 sierpnia 2020 roku. Jego efektem było przystąpienie przedsiębiorstwa do Stowarzyszenia w roli instytucjonalnego członka wspierającego, a Pan Prezes stał się jego członkiem zwyczajnym.

Ponieważ wcześniej do Zarządu Stowarzyszenia zwrócili się nauczyciele fizyki i opiekun Koła Technika o pomoc finansową przy zakupie pomocy dydaktycznych, poszukiwanie wsparcia, w tym zakresie, stało się przedmiotem dalszych rozmów prezesów.

Podczas kolejnego spotkania w dniu 24 września 2020 roku prezes Jerzy Konopiński złożył pisemną prośbę do prezesa Srokowskiego o realizację wsparcia finansowego zakupu pomocy dydaktycznych. Wyznaczono wówczas koordynatorów działań merytorycznych w tym zakresie. Ze strony Szkoły i Stowarzyszenia został nim mgr Kamil Wyrąbkiewicz, a ze strony Hurtowni – inż. Leszek Jurkiewicz.
Pierwszym tego efektem był zakup przez Hurtownie Elektryczne KOPEL pierwszych 9 pomocy dydaktycznych o łącznej wartości 1701, 40 zł. Dalsze zakupy mają się dokonać w najbliższych miesiącach.

Wsparcie Szkoły, w formie darowizny rzeczowej, odebrali w dniu 13 stycznia 2021 roku z siedziby Hurtowni: prezes Zarządu Stowarzyszenia – Jerzy Konopiński i członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia – Robert Łukaszewski. Tego samego dnia urządzenia przekazano, w użytkowanie Szkole.

Wcześniej mgr Kamil Wyrąbkiewicz przywiózł z Hurtowni Elektrycznych znaczne ilości materiałów i podzespołów dla klasopracowni zawodowych i Koła Technika.

W dniu 2 lutego 2021 roku, na zaproszenie mgr. Małgorzaty Łopatko – dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych i mgr. Jerzego Konopińskiego – prezesa Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół ZSMEiE, w Szkole gościł mgr inż. Zbigniew Srokowski – prezes Hurtowni Elektrycznych KOPEL Sp. z o.o. w Toruniu. W spotkaniu udział brały też mgr inż. Jolanta Pokorska – kierownik kształcenia praktycznego i pani Małgorzata Sentkowska – skarbnik Zarządu Stowarzyszenia.

Rozmawiano o dotychczasowej współpracy i projektowano dalsze formy współdziałania, a tu głównie o przyjmowaniu przez przedsiębiorstwo uczniów na praktyki zawodowe.

Dyrektor Szkoły i prezes Stowarzyszenia wręczyli prezesowi Srokowskiemu podziękowania dla niego oraz dla kierownika działu zakupów i logistyki – inż. Leszka Jurkiewicza za przyjazne wsparcie Szkoły w postaci darowizny rzeczowej – pomocy dydaktycznych oraz materiałów i podzespołów dla pracowni szkolnych.

Korzystając z faktu spotkania z prezesem Srokowskim, mimo występowania epidemii koronawirusa, prezes Zarządu Stowarzyszenia – mgr Jerzy Konopiński w asyście członka Zarządu i jednocześnie dyrektora Szkoły – mgr Małgorzaty Łopatko, z zachowaniem reguł bezpieczeństwa sanitarnego, wręczył na ręce prezesa mgr. inż. Zbigniewa Srokowskiego Statuetkę Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu przyznaną przez Zarząd Stowarzyszenia Hurtowniom Elektrycznym KOPEL Sp. z o.o. w Toruniu za wieloletnie organizacyjno – merytoryczne i materialne wspieranie Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych oraz jego uczniów wspomagające ich rozwój poznawczy, intelektualny, zawodowy i wychowawczy oraz wzmacnianie motywacji do zdobywania wiedzy i umiejętności technicznych dzięki współpracy naszych instytucji.

W tej podniosłej uroczystości udział wzięły również panie: Jolanta Pokorska i Małgorzata Sentkowska. 

tekst : Jerzy Konopiński
zdjęcia: Małgorzata Sentkowska 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.