Trzecia kadencja upłynęła.

W dniu 31.12.2022 roku upłynęła III kadencja Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu.

W dniu 29.03.2023 roku obradowało Walne Sprawdozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia – jego najwyższej władzy. Zebrani członkowie Stowarzyszenia dokonali oceny merytorycznej i finansowej aktywności Zarządu za rok 2022, a następnie za okres całej III kadencji w latach 2020-2022. W jej wyniku podjęli stosowane uchwały wysoko oceniające inicjatywy i pracę Zarządu i całego Stowarzyszenia. Wzorową ocenę w przedmiotowej sprawie wyraziła też Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, w której efekcie przedstawiła wymagalne wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi, co też uczyniło Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

To kierownicze gremium dokonało wyboru prezesa oraz członków Zarządu. Prezesem, po raz trzeci, wybrany został Jerzy Konopiński. Do Zarządu powołano: Martynę Konopińską na funkcję sekretarza, Małgorzatę Sentkowską na funkcję skarbnika, oraz Małgorzatę Łopatko i Mateusza Lewickiego,  jako członków Zarządu. Wybrano również członków Komisji Rewizyjnej w składzie: Renata Gac – przewodnicząca oraz Robert Łukaszewski i Bartosz Zegarski – członkowie Komisji.

Zebranie podjęło 13 uchwał, w tym uchwałę o nadaniu tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu Panu Jerzemu Wiewiórskiemu – emerytowanemu nauczycielowi z lat 1963-2001 oraz v-ce dyrektorowi w latach 1981-1997. Pełniąc misję nauczyciela matematyki oraz funkcję v-ce dyrektora szkoły wykazywał się najlepszymi cechami wzorowego pedagoga i dobrego organizatora. Odpowiedzialność, solidność, rzetelność, różnorodne pasje, kultura osobista i zawodowa, fachowość, pedagogiczna spolegliwość wobec uczniów, życzliwość wobec współpracowników, zdolność do realnych wymagań, poczucie dyscypliny własnej i innych, oraz niezwykła skromność – to charakterologiczny obraz wieloletniego współtwórcy sukcesów szkoły w osiąganiu przez nią jej wizji i misji. W osobie Jerzego Wiewiórskiego trudno byłoby dopatrzyć się fajerwerkowego romantyzmu, dlatego że przeceniał go solidny i efektywny, ale cichy i skromny pozytywizm. Dyrektor Wiewiórski nigdy nie mówił o tym, ile mógłby zrobić, gdyby tylko chciał. Robił, bo chciał. Za to cenią Go dziś Jego byli uczniowie i współpracownicy, u których pozostaje we wdzięcznej pamięci.
Pan Jerzy Wiewiórski – członek naszego Stowarzyszenia, jedenaście dni wcześniej ukończył 90 rok życia. Z tej okazji prezes Zarządu Stowarzyszenia – Jerzy Konopiński oraz członkini Zarządu Stowarzyszenia i jednocześnie Dyrektorka Szkoły – Małgorzata Łopatko, wręczyli przezacnemu jubilatowi bukiet kwiatów oraz złożyli bardzo serdeczne i szczere życzenia.

Tekst: Jerzy Kopiński
Zdjęcie: Jacek Rybicki

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.