Kultywowanie pamięci o osobie i dokonaniach wybitnego torunianina w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu

Z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, przy pełnej akceptacji i wsparciu dyrekcji Szkoły, dniu 24 maja 2024 roku, zrealizowano VII edycję Święta Patrona Szkoły.

Ta, cykliczna już uroczystość, swoją pierwszą odsłonę miała 19 grudnia 2018 roku. W jej programie były wówczas: wykład „Spuścizna naukowa prof. Sylwestra Kaliskiego i jej współczesne zastosowania” wygłoszony przez dr.hab.inż. Jerzego Zielińskiego prof. WAT z Wydziału Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej oraz podsumowanie Szkolnego Quizu o prof. Sylwestrze Kaliskim, w którym udział wzięło wtedy 440 uczniów z klas I – IV. Nagrody w postaci pokrowców na laptopy, pendrive i długopisy (wszystko z logo WAT) przywiózł prof. Zieliński. Konkurs ten towarzyszy wszystkim kolejnym Świętom Patrona, a udział w nich bierze średnio od 100 do 200 uczniów (od 2019 roku z klas I).

Edycja Święta z roku 2019 miała poszerzony program o odsłonięcie stałej naściennej ekspozycji ,,Człowiek i jego dzieło” poświęconej osobie i dokonaniom gen.dyw.prof.dr.hab.inż. Sylwestra Kaliskiego.

Wykład: „Polska w badaniach laserowej syntezy termojądrowej. Wspomnienie o profesorze S. Kaliskim” wygłosił płk w st.spocz.prof.dr hab.inż. Zdzisław Jankiewicz z Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Pan profesor, wraz z mgr Małgorzatą Łopatko – dyrektorem ZSMEiE i mgr Jerzym Konopińskim – prezesem Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół ZSMEiE oraz inicjatorem i projektantem wystawy, dokonali uroczystego odsłonięcia ekspozycji.

Trzecia edycja Święta Patrona Szkoły miała miejsce w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu w dniu 18 grudnia 2020 roku. Miała ona nietypowy obraz, bo realizowana była w trudnych czasach pandemii COVID-19. Zamiast wykładu głoszonego ,,na żywo”, organizatorzy wykorzystali prezentację treści popularno-naukowych w formule online, dokonaną przez pracowników naukowych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Temat: „Przegląd amunicji do zadań specjalnych” zrealizował dr inż. Marcin Hara z Wydziału Nowych Technologii i Chemii.

Wykład: „Elektronika – ależ to proste” przedstawił mgr inż. Piotr Figoń z Wydziału Elektronicznego.

„Wojskowe pojazdy specjalne – charakterystyka, budowa, właściwości” – to przedmiot wykładu dr. Inż. Krzysztofa Paplińskiego z Wydziału Inżynierii Mechanicznej.

W każdym z wykładów udział wzięło średnio 120 uczniów.

Odniesieniem bezpośrednio skierowanym na postać prof. Kaliskiego było podsumowanie Szkolnego Quizu o prof. Sylwestrze Kaliskim. Nagrody ufundowane przez panią Prorektor ds. Studenckich WAT – prof.dr hab. Marzenę Tykarską w postaci grawerowanych dyplomów, wręczyli, z zachowaniem wymogów sanitarnych, dyrektor Szkoły – Małgorzata Łopatko, prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół ZSMEiE – Jerzy Konopiński i organizatorka konkursu – Alicja Barwińska-Chmielewicz.

W dniu 15 grudnia 2021 roku zrealizowano w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, po raz czwarty Święto Patrona Szkoły, którego głównym wydarzeniem było odsłonięcie, tym razem, stałej gablotowej ekspozycji „Przeszedł z życia do pamięci…” poświęconej prof. Sylwestrowi Kaliskiemu.

Zaprezentowano na niej 200 obiektów wystawienniczych, w tym 141 oryginałów, 14 replik i 45 kserokopii. Stanowią one część z 718 przedmiotów (555 oryginałów, 14 replik i 149 kserokopii) pozyskanych przez Stowarzyszenie od syna Patrona Szkoły – pana Wojciecha Kaliskiego. Pomysłodawcą projektu, twórcą wystawy, na którą pozyskał od 45 sponsorów środki finansowe w kwocie 22 tys. zł, był prezes Zarządu Stowarzyszenia – mgr Jerzy Konopiński. Uroczystego przecięcia szarfy i otwarcia wystawy dokonali: Maria Mazurkiewicz – ówczesna kujawsko-pomorska wicekurator oświaty, Zbigniew Fiderewicz – ówczesny zastępca prezydenta Miasta Torunia, Małgorzata Łopatko – dyrektor Szkoły i Jerzy Konopiński – prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół ZSMEiE.

Uświetniła go obecność wielu szacownych gości:
– Władze wojewódzkie reprezentowała pani Maria Mazurkiewicz – Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty,
– Przedstawicielami władz miasta byli: pan Zbigniew Fiderewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Torunia oraz pani Anna Łukaszewska – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia,
– W imieniu JM Rektora-Komendanta oraz całej społeczności akademickiej Wojskowej Akademii Technicznej, w uroczystości uczestniczyli:
*pan płk Piotr Bawół – Zastępca Projektora ds. Wojskowych WAT,
*pan płk dr inż. Jarosław Bugaj – Zastępca Dziekana Wydziału Elektroniki WAT,
*pani dr inż. Ewelina Majda-Zdancewicz – Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Elektroniki WAT.
Gośćmi uroczystości byli też obecni i byli pracownicy Wojskowej Akademii Technicznej:
– dr hab.inż. Marzena Tykarska,
– płk prof.dr hab.n.mat.inż. Jerzy Gawinecki,
– płk mgr inż. Witold Głuchowski,
– mjr w st.spocz.mgr inż. Stefan Smoliński,
– chor.rez. Grzegorz Rosiński
– Dyrektora Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy – dr hab. Andrzeja Gałkowskiego reprezentowała pani Ewa Nowacka
W uroczystości udział wzięli również: przedstawiciele 45 sponsorów wystawy, którzy przekazali Stowarzyszeniu łączną kwotę ponad 22 tysięcy złotych, reprezentanci Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność, a także przedstawiciele mediów.

Nagrody dla zwycięzców Szkolnego Quizu wiedzy o prof. Sylwestrze Kaliskim ufundowała Gmina Miasta Toruń, a wręczyli je: Zbigniew Fiderewicz – zastępca prezydenta Torunia i Anna Łukaszewska – dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia.

Święto Patrona Szkoły, w swojej piątej edycji, odbyło się w dniu 20 grudnia 2022 roku. Pod nieobecność płk.w st.spocz.prof.dr.hab.inż. Zdzisława Jankiewicza, spowodowaną chorobą, wykład „Profesor Sylwester Kaliski, jego naukowa pasja – laserowa synteza termojądrowa”, przesłany przez prelegenta, odczytała pani Iwona Szczepańska – nauczycielka fizyki ZSMEiE. Tą podniosłą uroczystość wykorzystano do wręczenia dwóch tytułów Honorowego Członka Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych oraz trzech Statuetek Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych toruńskim przedsiębiorcom za przyjazne wspieranie Szkoły, Stowarzyszenia i uczniów, m.in. za finansową pomoc w tworzeniu ekspozycji o Patronie Szkoły. Wręczono również nagrody i dyplomy pięciu zwycięzcom Szkolnego Quizu o prof. Sylwestrze Kaliskim ufundowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

Szósta wersja Święta Patrona Szkoły odbyła się, ze względów organizacyjnych i logistycznych oraz na prośby osób zewnętrznych, w dniu 23 maja 2023 roku (Uchwała nr 1/2023 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 19.01.2023 roku). Wykład: „Od kontrolowanej mikrosyntezy termojądrowej gen.dyw.prod.dr.hab.inż. Sylwestra Kaliskiego do obrony planetarnej Ziemi” wygłosił płk. w st.spocz.dr inż. Maciej Mroczkowski – pracownik naukowy Instytutu Techniki Lotniczej na Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Udział w uroczystości wziął również mjr w st.spocz.inż. Ryszard Kędzia – prezes Zarządu firmy Mechatronika Wyposażenie Dydaktyczne Sp. z o.o. z Poznania – absolwent WAT. Wręczono również nagrody zwycięzcom konkursu wiedzy o Patronie Szkoły ufundowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół ZSMEiE.

Ten retrospekcyjny przegląd uroczystości Święta Patrona Szkoły w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych doprowadził nas do dnia 24 maja 2024 roku, kiedy to po raz siódmy czciliśmy pamięć wielkiego torunianina i jednego z największych koryfeuszy fizyki XX wieku – gen.dyw.prod.dr.hab.inż. Sylwestra Kaliskiego.

Głównym elementem tego przedsięwzięcia było odsłonięcie nowej wersji stałej ekspozycji naściennej „Człowiek i jego dzieło”. Aktu tego dokonał pan Wojciech Kaliski – syn prof. Sylwestra Kaliskiego w towarzystwie pani Małgorzaty Łopatko – dyrektor Szkoły oraz Jerzego Konopińskiego – prezesa Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół ZSMEiE. Tradycyjnie już, uroczystości towarzyszyły wykłady:

„Cywilizacyjne zastosowania laserów. Pamięci prof. S. Kaliskiego” wygłoszony przez płk.w st.spocz.prof.dr.hab.inż. Zdzisława Jankiewicza z Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz „Niektóre zastosowania krótkich impulsów laserowych”, z czym zebranych zapoznał ppłk w st.spocz.dr inż. Ryszard Wodnicki również z Instytutu Optoelektroniki WAT.

Wykładów wysłuchało ponad 80 uczniów, dyrekcja, nauczyciele oraz goście uroczystości, wśród których byli m.in. pan Wojciech Kaliski, pan płk dr inż. Janusz Mikołajczyk – zastępca dyrektora Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, pan Grzegorz Rumiński – prezes Zarządu ANIRO Sp. z o.o. w Toruniu oraz pan Adrian Bojczuk – specjalista ds. multimediów Ośrodka Informacji Naukowej i Promocji Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – współprojektant i twórca wystawy.

Zarząd Stowarzyszenia na mocy swojej Uchwały nr 18/2024 z dnia 22.04.2024 roku przyznał panu Adrianowi Bojczukowi Statuetkę Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu za zaprojektowanie i wykonanie stałej ekspozycji naściennej „Człowiek i jego dzieło” poświęconej osobie i dokonaniom gen.dyw.prod.dr.hab.inż. Sylwestra Kaliskiego oraz za promocję Szkoły, Stowarzyszenia i ekspozycji na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a także za przyczynianie się do uhonorowania Patrona Szkoły oraz byłego Rektora-Komendanta Akademii.

Wyróżnienie to wręczyli: prezes Zarządu Stowarzyszenia – Jerzy Konopiński i członek Zarządu Stowarzyszenia – Małgorzata Łopatko. Prezes Zarządu, w podziękowaniu za aktywny udział w uroczystości, wręczył gościom albumy „Toruń porusza” pozyskane z Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Toruniu.

Podczas Święta Patrona Szkoły głos zabrał pan Wojciech Kaliski dziękując, między innymi, za kolejne działania Stowarzyszenia i Szkoły dla honorowania osoby i dokonań jego ojca – Patrona Szkoły – prof. Sylwestra Kaliskiego oraz wyraził zadowolenie z efektywnego i efektownego spożytkowania przekazanych Stowarzyszeniu pamiątek po znamienitym torunianinie.

Do zebranych zwrócił się też pan płk Janusz Mikołajczyk, dziękując za zaproszenie do jego macierzystej szkoły średniej oraz za upamiętnienie, w jej murach, wśród uczniów i pracowników, niezwykłego wzoru osobowego „uczonego w mundurze”.

Część oficjalną uroczystości zakończyło wręczenie nagród, w postaci dyplomów i kart prezentowych EMPIK, ufundowanych przez Stowarzyszenie, zwycięzcom Szkolnego Quizu o prof. Sylwestrze Kaliskim. W bieżącym roku w tym konkursie udział wzięło 178 uczniów klas pierwszych, a zwycięzcami zostali:
– Patryk Łęc – I miejsce
– Gabriel Szewczuk i Szymon Chomski – II miejsce
– Alan Cichoracki, Kasper Kasprzyk, Karol Mielczarek i Jan Zduniak – III miejsce.
Nagrody i dyplomy wręczyli: Wojciech Kaliski, Jerzy Konopiński i Alicja Barwińska-Chmielewicz – organizatorka i realizatorka quizu.

W części nieoficjalnej zwiedzano: naścienną ekspozycję „Człowiek i jego dzieło” oraz wystawę gablotową „Przeszedł z życia do pamięci…” poświęcone osobie i dokonaniom gen.dyw.prof.dr.hab.inż. Sylwestra Kaliskiego, a następnie uczestnicy Święta Patrona Szkoły udali się na uroczysty obiad i kuluarowe rozmowy do Internatu Szkolnego.

Tekst: Jerzy Konopiński
Zdjęcia: Adrian Bojczuk
Andrzej Kowalewski

Ten wpis został opublikowany w kategorii Artykuł. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.