Kalendarium – rok 2013

Kalendarium wydarzeń
Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
w Toruniu

2013

  1. W dniu 17 grudnia 2013 r. odbyło się zebranie, w którym udział wzięło 18 nauczycieli Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych. Podjęli oni decyzję o powołanie do życia Stowarzyszenia Przyjaciół ZSMEiE, przyjęli Statut Stowarzyszenia, powołali Komitet założycielski Stowarzyszenia, wybrali trzy osobowy Zarząd i trzy osobową Komisję Rewizyjną.