Kalendarium – rok 2014

Kalendarium wydarzeń
Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
w Toruniu

2014

 1. Odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych.
 2. Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 4.02.2014 r., wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu nadając numer KRS 0000496911.
 3. Uzyskano Numer Identyfikacji Podatkowej: 9562306938.
 4. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy oddział w Toruniu nadał Stowarzyszeniu numer identyfikacyjny REGON – 341567180.
 5. Zawarto Umowę o prowadzeniu bankowych rachunków bieżących między Stowarzyszeniem Przyjaciół ZSMEiE a mBankiem S.A.w Warszawie oddział w Toruniu oraz otworzono rachunek mBiznes konto Start o numerze 73 1140 2004 0000 3602 7532 9084.
 6. Zgłoszono Stowarzyszenie w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Toruniu.
 7. Przyjęto 14 nowych członków Stowarzyszenia spośród nauczycieli i pracowników administracyjnych szkoły. Stan liczebny Stowarzyszenia w 2014 roku wyniósł 32 członków.
 8. Prowadzono kampanię informacyjną dotyczącą możliwości przekazywania odpisu 1% od osób fizycznych na rzecz ZSMEiE za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.
 9. Wyszukiwano i aplikowano do projektów unijnych Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta dla pozyskania dotacji do realizacji celów strategicznych.
 10. Stowarzyszenie wzięło udział w XI Forum Organizacji Pozarządowych.
 11. Zorganizowano i przeprowadzono akcję ,,Świąteczna paczka dla dzieciaczka”.
 12. Zarząd Stowarzyszenia zbierał się pięciokrotnie podejmując cztery uchwały.