Kalendarium – rok 2015

Kalendarium wydarzeń
Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
w Toruniu

2015

  1. Odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, które przyjęło i zatwierdziło sprawozdanie merytoryczno – finansowe Zarządu za rok 2014.
  2. Zagospodarowano środki pieniężne zgromadzone przez Stowarzyszenie na realizację zakupu na rzecz Szkoły stołu tenisowego, 3 radioodtwarzaczy, 5 głośników Logitech Z-200 2. oBlack, ładowarki GPPB420, aparatu cyfrowego Canon Ixsus 170 z kartą pamięci, 7 książek do biblioteki szkolnej oraz tortu okolicznościowego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
    Łączna kwota zakupu wyniosła 3 378, 93zł.
  3. Członkowie Stowarzyszenia bardzo aktywnie uczestniczyli w organizacji i realizacji obchodów 70-lecia powstania ZSMEiE, jubileuszu 90-tych urodzin prof. Sylwestra Kaliskiego oraz 30-tej rocznicy nadania szkole imienia Profesora.
  4. Na realizację celu strategicznego, dotyczącego organizowania uroczystości jubileuszowych, Stowarzyszenie zaangażowało środki finansowe w kwocie 2 643,33 zł.
  5. Stowarzyszenie prowadziło na swoim koncie bankowym operacje związane z przyjmowaniem wpłat uczestników Zjazdu Absolwentów i darowizn, oraz rozliczania kosztów związanych z organizacją uroczystości 70- lecia istnienia szkoły.
  6. Zarząd w roku 2015 przyjął w poczet członków Stowarzyszenia 4 nowe osoby oraz skreślił z listy członków 3 osoby. Bilans członkostwa wyniósł 33 osoby.
  7. Członkowie Zarządu uczestniczy w XII Forum Organizacji Pozarządowych.
  8. Zarząd Stowarzyszenia obradował czterokrotnie.