Kalendarium – rok 2016

Kalendarium wydarzeń
Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
w Toruniu

2016

  1. Odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, które przyjęło i zatwierdziło sprawozdanie merytoryczno – finansowe Zarządu za rok 2015.
  2. Zorganizowano i sfinansowano wyjazd trzech uczniów i nauczycielki do Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na XI Międzynarodową Konferencję Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Pracowników Nauki SECON 2016.
  3. Stowarzyszenie zakupiło 200 sztuk toreb ozdobnych promocyjnych na dokumenty i pisma wychodzące dla potrzeb szkoły.
  4. Stowarzyszenie pozyskało kwotę 394,29 zł z odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych podarowaną za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.
  5. Stowarzyszenie dokonało zakupu na rzecz szkoły, urządzeń do projekcji dydaktycznych: Maclean Ekran projekcyjny MC- 594, Maclean MC- 582, sufitowy uchwyt do projektora Gembirt kabel zasilający komputerowy oraz Natec Mysz Optyczna.