Kalendarium – rok 2023

Kalendarium wydarzeń
Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
w Toruniu

2023

 1. Stowarzyszenie, z finansowych środków własnych, zakupiło, za kwotę 274,12 złotych, gilotynę do cięcia papieru dla potrzeb szkoły.
 2. Zarząd podjął uchwałę o zmianie terminu uroczystości Święta Patrona Szkoły z trzeciego tygodnia grudnia (19 grudnia – rocznica urodzin Sylwestra Kaliskiego) na ostatni tydzień maja każdego roku, ze względów frekwencyjnych.
  Jest ona zagrożona tym, że grudzień jest miesiącem nasilonych przypadków chorobowo-epidemicznych, złych warunków atmosferycznych, finalizowania działalności i rozliczeń instytucji i przedsiębiorstw, oraz zaaferowania urlopowo-świątecznego.
 3. Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o przekazaniu darowizny finansowej w kwocie 250 złotych na rzecz Unisławskiego Towarzystwa Historycznego, jako zadośćuczynienia za udostępnienie filmu „Barbarka 1939”, który prezentowany jest uczniom naszej szkoły.
 4. Skarbnik Zarządu – pani Małgorzata Sentkowska opracowała i wysłała drogą e-mailową do wszystkich członków Stowarzyszenia „Apel o przekazywanie na rzecz ZSMEiE odpisu 1,5% rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok”.
 5. Stowarzyszenie przetransferowało, przez swoje konta, kwotę 3 500 złotych, będące darowizną celową od firmy MOD 21 Sp.z o.o. z Ostaszewa, na rzecz zakupu przedmiotów i urządzeń koniecznych do zrealizowania robota przemysłowego w technice druku 3D, przez dwóch uczniów klasy II D naszej szkoły.
 6. Stowarzyszenie, z finansowych środków własnych, pokryło koszty zakupu silników i przewodów niezbędnych do tworzenia urządzeń w ramach pracy Koła Technika, w wysokości 260,70 złotych.
 7. Stowarzyszenie przyjęło celową darowiznę rzeczową w postaci 11 monitorów (w tym 8 z zasilaczami) od firmy Alfa Brokers Sp. z o.o. z Torunia i przekazało je dla potrzeb szkoły.
 8. Prezes Zarządu Stowarzyszenia wraz z członkinią Zarządu – mgr Martyną Konopińską, w dniu 25 lutego 2023 roku, odwiedzili indywidualnych członków wspierających – państwa Justynę i Adama Martewicz ze Szwarcenowa, aby przekazać Statuetkę Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu, jako dowód wdzięczności za bardzo pokaźną kwotę finansową przekazaną na wsparcie zorganizowanej, w ZSMEiE, unikalnej stałej ekspozycji gablotowej poświęconej osobie i dokonaniom Patrona Szkoły. Prezes i członkini Zarządu, tego samego dnia, odwiedzili również w szpitalu w Iławie ojca członka zwyczajnego Stowarzyszenia również z miejscowości Szwarcenowo.
 9. Pozyskano darowiznę w kwocie 1 000 złotych od państwa Martewicz ze Szwarcenowa.
 10. Stowarzyszenie otrzymało darowiznę finansową w kwocie 600 złotych od firmy „Finanse i Ubezpieczenia Wojciechowski”.
 11. Stowarzyszenie pozyskało kolejną darowiznę finansową od AUTO REVE Sp.z o.o. w Toruniu w wysokości 250 złotych.
 12. Stowarzyszenie, z finansowych środków własnych, dokonało zakupu ozdobnych barierek zabezpieczających portret dyrektora Lipkowskiego i gabloty wystawiennicze na korytarzu pierwszego piętra szkoły za kwotę 609,99 złotych.
 13. Zarząd Stowarzyszenia przyznał Statuetki Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych:
  – panu Dariuszowi Kostkowskiemu – Prezesowi Zarządu Bella Sp. z o.o. w Toruniu;

  – panu Jerzemu Wiewiórskiemu – emerytowanemu v-ce dyrektorowi ZSMEiE;
  – pani Joannie Gasek – Zastępcy Dyrektora Działu Inwestycji Strefowych Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Toruniu;
  – panu Tadeuszowi Kubiakowi –  emerytowanemu nauczycielowi ZSMEiE;
  – panu Włodzimierzowi Gołębiewskiemu – pracownikowi Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 14. W dniu 16 marca 2023 roku Stowarzyszenie zorganizowało uroczystość odsłonięcia wizerunku mgr. Feliksa Lipkowskiego – dyrektora Technikum Mechaniczno- Elektrycznego w latach 1955-75. Portret wykonany techniką zdjęcia na płótnie fotograficznym w kolorze sepii i oprawiony w złoconej ramie o wymiarach 111 x 81 cm przekazał absolwent Technikum (matura rocznik 1975) Tadeusz Kwiatkowski – członek zwyczajny Stowarzyszenia, właściciel ,,Salonu Rowerowego Kwiatkowski” w Toruniu. W uroczystości udział wzięli: pani Magdalena Górzyńska – córka dyrektora mężem Bogdanem, pan Krzysztof Lipkowski – syn dyrektora, dyrekcja Szkoły, nauczyciele, absolwenci z okresu kierowania Szkołą przez Feliksa Lipkowskiego, Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych, oraz uczniowie.
  Szczegółowa relacja w artykule: „Pamięci skutecznego wizjonera”.
 15. Stowarzyszenie zorganizowało wyjazd autokarowy do Warszawy, w ramach którego 24 uczniów i 5 nauczycieli uczestniczyło w Dniu Otwartym Wojskowej Akademii Technicznej, odwiedziło grób Patrona Szkoły na Wojskowym Cmentarzu Powązkowskim oraz zwiedziło Muzeum Powstania Warszawskiego z przewodnikiem. Kierownictwo Szkoły i Stowarzyszenia spotkało się z panią prorektor ds. studenckich – dr. hab. Moniką Szyłkowską prof. WAT i płk. Wiesławem Szczygielskim.Koszt wyjazdu wyniósł 2 760,54 złotych i został pokryty z finansowych środków własnych Stowarzyszenia, wspartych przez Gminę Miasta Torunia kwotą 200 złotych, darowizną MZK w kwocie 500 złotych, oraz darowizną celową uczestników wyjazdu w kwocie 480 złotych.
 16. W dniu 29 marca obradowało Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych, które zaakceptowało sprawozdanie Zarządu z aktywności w 2022 roku i w okresie całej kadencji w latach 2020-23 oraz udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 17. Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych dokonało wyboru 5-osobowego Zarządu w składzie:
  – Jerzy Konopiński – prezes Zarządu

  – Martyna Konopińska – sekretarz
  – Małgorzata Sentkowska – skarbnik
  – Małgorzata Łopatko – członek
  – Mateusz Lewicki – członek
  oraz 3-osobowej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w składzie:
  – Renata Gac – przewodnicząca
  – Robert  Łukaszewski– członek
  – Bartosz Zegarski – członek
 18. Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych uhonorowało członka zwyczajnego Stowarzyszenia – pana Jerzego Wiewiórskiego – emerytowanego nauczyciela i v-ce dyrektora ZSMEiE nadaniem tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych, a prezes Zarządu – Jerzy Konopiński i członek Zarządu – dyrektor Szkoły, Małgorzata Łopatko wręczyli panu Wiewiórskiemu bukiet kwiatów i złożyli życzenia, w imieniu Stowarzyszenia, z okazji jubileuszu Jego 90. urodzin.
 19. Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych podjęło 13 uchwał, w tym o zorganizowaniu w dniach 9 i 10 września 2023 roku Święta Stowarzyszenia w Ostrowitem k/Czerska (po raz ostatni w związku z likwidacją Ośrodka Wypoczynkowego ZSMEiE), oraz organizacji powyższej uroczystości w 2024 roku.
 20. Zarząd Stowarzyszenia wystosował drogą mailową do swoich członków i sympatyków życzenia wielkanocne zaprojektowane przez sekretarz Zarządu – Martynę Konopińską. Znalazły się one również na stronie internetowej oraz Facebooku Stowarzyszenia.
 21. W dniu 20 kwietnia 2023 roku w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu odbył się Dzień Otwarty Szkoły, któremu towarzyszyła 23. edycja Festiwalu Talentów Technicznych µElektra. W bieżącym roku zgromadził on wyjątkowo liczną grupę twórców wystawiających skonstruowane przez siebie wytwory techniczne. Ta unikalna impreza popularno-naukowa realizowana w konwencji ,,uczniowie dla uczniów” miała charakter konkursowy. Jury bardzo wysoko oceniło prezentowane prace, za które ich autorzy otrzymali cenne nagrody, których fundatorami byli, m.in.:
  – Aniro Sp. z o.o. w Toruniu;
  – Hurtownie Elektryczne KOPEL Sp. z o.o. w Toruniu;
  – Zakład Energoelektroniki TWERD Sp. z o.o. w Toruniu;
  – Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. w Toruniu;
  – UNI-KAT Sp. z o.o. z Grabowca;
  – B.A.U.S.AT Sp. z o.o. z Ostaszewa.
  Wszyscy sponsorzy są instytucjonalnymi członkami wspierającymi Stowarzyszenia Przyjaciół ZSMEiE w Toruniu. Do grona tych darczyńców, należy też, po raz kolejny, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu, które na nagrody przeznaczyło 1 000 złotych już pod koniec ubiegłego roku.
  Stowarzyszenie, kwotą 500 złotych, zasponsorowało wykonanie gustownych koszulek z logo i nazwą imprezy, logo Szkoły oraz Stowarzyszenia, dla organizatorów i realizatorów Festiwalu, a także pokryło koszty poczęstunku dla gości imprezy w kwocie 391,44 złotych.
 22. Stowarzyszenie, z finansowych środków własnych, pokryło koszty zakupu kolejnej partii 10 Statuetek Stowarzyszenia oraz wydruku dyplomów do nich i życzeń jubileuszowych, w kwocie łącznej 793 złotych. Wykonawcą był ZHU Dystans z Młyńca – instytucjonalny członek  wspierający Stowarzyszenia.
 23. W 2023 roku trzech członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu kończy 90 rok życia. Są to:
  – płk.prof.dr hab.inż. Zdzisław Jankiewicz z Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;
  – mgr Ryszard Tuliszewski – były Przewodniczący Zarządu Regionalnego Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole w Toruniu;
  – mgr Jerzy Wiewiórski – emerytowany v-ce dyrektor ZSMEiE w Toruniu.
  Z tej okazji prezes Zarządu – mgr Jerzy Konopiński opracował treść okolicznościowych życzeń, które graficznie opracowała mgr Martyna Konopińska – sekretarz Zarządu. Zostały one, w imieniu Zarządu i całej społeczności Stowarzyszenia, przekazane szanownym Jubilatom osobiście lub drogą pocztową.
 24. W dniu 24.04.2023 roku, w budynku Szkoły, doszło do spotkania prezesa Zarządu Stowarzyszenia z Prezesem Zarządu Bella Sp. z o.o. w Toruniu – panem Dariuszem Kostkowskim. W rozmowie uczestniczyły panie: Renata Gac – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i v-ce dyrektor Szkoły oraz Małgorzata Sentkowska – skarbnik Zarządu. Omówiono dokonania i projekty pracy Stowarzyszenia oraz metodologię funkcjonowania firmy Bella Sp. z o.o. w aspekcie pracowniczym. Rozmawiano też o współpracy firmy i szkoły związanej z organizacją praktyk uczniowskich. Prezes oprowadził gościa po ekspozycji poświęconej Patronowi Szkoły oraz omówił formy współpracy Spółki Bella ze Stowarzyszeniem.
 25. W dniu 28.04.2023 roku, w Kaplicy Szkolnej przy Parafii św. Józefa w Toruniu, odbyła się uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego Klas Maturalnych 2022/23 połączone z wręczeniem tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia oraz Statuetek Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu. Tego uroczystego aktu, w obecności nauczycieli, uczniów i ich rodziców oraz gości, dokonał prezes Zarządu Stowarzyszenia – Jerzy Konopiński w asyście członka Zarządu i dyrektora Szkoły- Małgorzaty Łopatko. Tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu odebrał pan Jerzy Wiewiórski, który otrzymał również Statuetkę Stowarzyszenia oraz specjalne życzenia z okazji swoich 90. urodzin. Statuetki odebrała również pani Joanna Gasek oraz panowie: Dariusz Kostkowski, Włodzimierz Gołębiewski.
 26. Prezes Zarządu Stowarzyszenia – Jerzy Konopiński udał się w dniu 28 kwietnia b.r., na zaproszenie państwa Magdaleny i Bogdana Górzyńskich, do ich domu w Starym Toruniu. Córka Feliksa Lipkowskiego i jej mąż przekazali na rzecz Stowarzyszenia pamiątki po byłym dyrektorze Technikum Mechaniczno – Elektrycznego.Podczas rozmowy przekazali wiele informacji o życiu oraz pracy zawodowej i społecznej twórcy wielkości i znaczenia naszej szkoły.
 27. Stowarzyszenie, w porozumieniu i za zgodą dyrekcji Szkoły, zleciło naprawę i renowację trzech gablot, które przeznaczono na rzecz stworzenia stałej ekspozycji poświęconej osobie i dokonaniom Feliksa Lipkowskiego – dyrektora Szkoły w latach 1955-75. Koszt renowacji, w wysokości 1 999,98 złotych, pokryło Stowarzyszenie z finansowych środków własnych.
 28. Prezes Stowarzyszenia dokonał selekcji materiałów wystawienniczych, wyboru zdjęć z uroczystości odsłonięcia wizerunku dyrektora Lipkowskiego, oraz przygotował stosowne teksty informacyjne, a następnie wykonał wystawę dla upamiętnienia wybitnego nauczyciela, dyrektora i społecznika.
 29. Z inicjatywy prezesa i na jego zaproszenie, w dniu 24 maja b.r., do Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu przybyli państwo Magdalena i Bogdan Górzyńscy oraz Krzysztof Lipkowski – najbliższa rodzina Feliksa Lipkowskiego, a także Tadeusz Kwiatkowski – fundator portretu dyrektora i Krzysztof Szmit – twórca sesji fotograficznej uroczystości – obydwaj panowie są absolwentami Technikum Mechaniczno – Elektrycznego. Goście obejrzeli kompletną wystawę upamiętniającą osobę i dokonania dyrektora Lipkowskiego, a następnie spotkali się z panią dyrektor Szkoły – Małgorzatą Łopatką, v-ce dyrektor – Renatą Gac, oraz prezesem Zarządu Stowarzyszenia – Jerzym Konopińskim.Przy kawie i słodkim poczęstunku, ufundowanym przez Stowarzyszenie, rozmawiano o ,,blaskach i cieniach” funkcjonowania Szkoły oraz o byłym jej dyrektorze z lat 1955-75.
 30. W dniu 23 maja w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu zrealizowana została, organizowana przez Stowarzyszenie, szósta edycja Święta Patrona Szkoły. Głównym punktem programu tegorocznej uroczystości był wykład ,,Od kontrolowanej mikrosyntezy termojądrowej gen.dyw.prof.dr.hab.inż. Sylwestra Kaliskiego do obrony planetarnej Ziemi” wygłoszony przez płk. w st. spocz. dr. inż. Macieja Mroczkowskiego z Krakowa – pracownika naukowego Instytutu Techniki Lotniczej na Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Gościem Szkoły była również żona pana pułkownika – Aleksandra oraz mjr w st. spocz. inż. Ryszard Kędzia – prezes zarządu firmy Mechatronika Wyposażenie Dydaktyczne Sp. z o.o. w Poznaniu. Obydwaj panowie byli studentami WAT, w której pracował prof. Kaliski, a pan Mroczkowski był Jego przedostatnim dyplomantem. Goście obejrzeli ekspozycję poświęconą Patronowi Szkoły, bardzo wysoko oceniając ją pod względem merytorycznym i wystawienniczym, a na koniec pojechali, wraz z prezesem, na ulicę Mickiewicza 79 i obejrzeli dom, w którym urodził się i 18 lat mieszkał Sylwester Kaliski oraz tablicę to upamiętniającą, ufundowaną przez Stowarzyszenie.
  Szczegółowa relacja w artykule „Przeszedł z życia do naszej pamięci”.
 31. Stowarzyszenie otrzymało darowiznę finansową w kwocie 600 złotych od uczestników spotkania koleżeńskiego absolwentów z klasy V c Technikum Mechaniczno – Elektrycznego – rok matury 1973.
 32. Stowarzyszenie, z finansowych środków własnych, przekazało kwotę 1 000 złotych na zakup nagród dla tegorocznych absolwentów Szkoły.
 33. W związku z tym, że Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie przygotowuje publikację o gen.dyw.prof.dr.hab.inż. Sylwestrze Kaliskim, do Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu przybył, na zaproszenie prezesa Zarządu Stowarzyszenia, po wcześniejszym uzgodnieniu, z dwudniową wizytą pan Adrian Bojczuk – specjalista ds. multimediów Ośrodka Informacji Naukowej i Promocji Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Publikacja dotyczyć ma całego dorobku naukowego Profesora i ma być opatrzona fotografiami oraz zdjęciami dokumentów, przy czym WAT nimi nie dysponuje. W dniach 31 maja i 1 czerwca pan Bojczuk dokonał fotograficznej dokumentacji zbiorów pamiątek po prof. Kaliskim, będących w posiadaniu Stowarzyszenia, a liczącym 718 przedmiotów, w tym 141 oryginałów, 14 replik i 45 kserokopii. W jednej trzeciej stanowią one treść znajdującej się w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu unikalnej, bo składającej się w znakomitej większości z oryginalnych eksponatów, gablotowej wystawie ,,Przeszedł z życia do pamięci…”.
  Szczegółowa relacja w artykule: „Obustronne korzystne spotkanie”.
 34. Na zaproszenie pani dyrektor Szkoły i prezesa Zarządu Stowarzyszenia do ZSMEiE, w dniu 7.06, przybył dr. hab. Marek Wiśniewski prof. UMK z Katedry Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W spotkaniu uczestniczył również emerytowany pracownik Wydziału Chemii UMK i członek zwyczajny Stowarzyszenia – pan Włodzimierz Gołębiewski, który był jego pomysłodawcą i inspiratorem. Pan profesor Wiśniewski zaprezentował plakat informujący o uruchomieniu w 2023 roku kolejnej edycji Szkolnego Festiwalu Explory. I zaproponował, żeby rozważyć udział uczniów naszej Szkoły w tym przedsięwzięciu. Spotkało się to z dużym zainteresowaniem i aprobatą ze strony kierownictwa Szkoły i Stowarzyszenia.
 35. W dniu 12.06 na Wydział Chemii UMK udał się z rewizytą prezes Zarządu Stowarzyszenia – Jerzy Konopiński, gdzie spotkał się z panem dr.hab. Markiem Wiśniewskim prof. UMK. Podczas spotkania uszczegółowiono istotę Szkolnego Festiwalu Explory, omówiono procedurę zgłoszeniową oraz merytoryczny przedmiot projektowanych wynalazków, a także formę ich prezentacji przez komisją konkursową.
 36. Stowarzyszenie, z finansowych środków własnych, pokryło koszt wykonania 50 teczek promocyjnych na dokumenty Stowarzyszenia przekazywane osobom fizycznym i prawnym.
 37. Stowarzyszenie przekazało kwotę 300 złotych na zakup kart prezentowych Empik, jako nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego.
 38. Stowarzyszenie zleciło ZHU Dystans wykonanie kolejnych 10 sztuk Statuetek Stowarzyszenia, 6 sztuk pucharów dla zwycięzców turnieju szachowego i turnieju tenisa stołowego, dyplomów oraz certyfikatów udziału w Święcie Stowarzyszenia, za łączną kwotę 1 200 złotych. Trzy puchary i dwie Statuetki właściciel firmy – pan Jan Olkowski – indywidualny członek wspierający Stowarzyszenia, przekazał jako darowiznę.
 39. W związku z organizacją Święta Stowarzyszenia, w formie ekologiczno-sportowego wyjazdu integracyjnego, prezes Zarządu opracował, po raz kolejny, logogryf związany z Borami Tucholskimi i Stowarzyszeniem oraz pozyskał nagrody w postaci 12 książek z Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Woziwoda.
 40. Dla realizacji Święta Stowarzyszenia pozyskano, od firmy Hurto-Zbyt Kowalski Zbigniew z Torunia, naczynia jednorazowe, przedmioty gospodarcze i sanitarne oraz grillowe, jako darowiznę.
 41. Pozyskano kwotę 600 złotych od Hurtowni Elektrycznych KOPEL Sp. z o.o. z Torunia, jako dofinansowanie do kosztów przejazdu autokarowego do Ośrodka Wypoczynkowego ZSMEiE w Ostrowitem.
 42. Stowarzyszenie uzyskało, na kolejny rok, wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w VII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Toruniu.
 43. Po raz kolejny mgr inż. Benedykt Deptuła przekazał Stowarzyszeniu, na rzecz Szkoły i uczniów, urządzenia i podzespoły elektryczne i elektroniczne przez siebie wykonane.
 44. Z inicjatywy i dzięki staraniom Martyny Konopińskiej – sekretarza Zarządu, Stowarzyszenie otrzymało od CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. w Toruniu darowiznę rzeczową w postaci 53 sztuk monitorów, 20 myszek, 20 klawiatur i 40 terminali. Urządzenia te, używane ale sprawne, Stowarzyszenie przekazało Szkole w użytkowanie.
 45. W dniu 6 lipca b.r. prezes Zarządu – Jerzy Konopiński spotkał się z Tadeuszem Kubiakiem – byłym sekretarzem i skarbnikiem Zarządu oraz twórcą urządzeń i podzespołów elektrycznych i elektronicznych przekazywanych Stowarzyszeniu na rzecz Szkoły i uczniów. Prezes wręczył emerytowanemu nauczycielowi fizyki „Statuetkę Stowarzyszenia” przyznaną za zasługi dla Szkoły i Stowarzyszenia.
 46. W związku z organizowanym, po raz ostatni, Świętem Stowarzyszenia w Ośrodku Wypoczynkowym ZSMEiE w Ostrowitem, postawionym w stan likwidacji, prezes zamówił w Studiu Florystycznym Jaga Design w Toruniu baner o treści: „Stowarzyszenie Przyjaciół ZSMEiE w Toruniu żegna Ośrodek Wypoczynkowy ZSMEiE w Ostrowitem”. Baner wykonała Drukarnia Duży Format z Torunia, a Stowarzyszeniu przekazała go nieodpłatnie pani Jagoda Maślanka – właścicielka Studia Florystycznego.
 47. W związku z projektowaną przez prezesa nową wersją naściennej ekspozycji „Człowiek i jego dzieło” poświęconej osobie i dokonaniom gen.dyw.prof.dr.hab.inż. Sylwestra Kaliskiego, Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie przesłała pełną wersję publikacji naukowych Patrona Szkoły.
 48. Dla potrzeb w/w ekspozycji prezes Jerzy Konopiński opracował trzy teksty:
  „Dokonania organizacyjne gen.dyw.prof.dr.hab.inż. Sylwestra Kaliskiego”.
  „Działania dydaktyczne i około dydaktyczne gen.dyw.prof.dr.hab.inż. Sylwestra Kaliskiego”.
  „Dorobek naukowy gen.dyw.prof.dr.hab.inż. Sylwestra Kaliskiego opisany tytułami prac naukowych z lat 1949-1978”.
  Edytorski wykaz tytułów indywidualnych i zbiorowych prac naukowych Profesora przygotowała Martyna Konopińska – sekretarz Zarządu.
 49. Prezes, wraz z sekretarzem Zarządu, w dniu 24 sierpnia br. spotkał się w Zespole Szkół w Skępem z jego dyrektorem i poczynił wstępne ustalenia w sprawie ewentualnej realizacji Święta Stowarzyszenia w 2024 roku.
 50. W dniu 31 sierpnia br. Prezes Zarządu – Jerzy Konopiński wraz z panią dyrektor Szkoły – Małgorzatą Łopatko spotkali się w Urzędzie Miasta Torunia z V-ce Prezydentem Torunia – panem Adrianem Mólem i panią dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego – Anną Łukaszewską. Rozmawiano o aktualnym funkcjonowaniu Szkoły, jej rozwoju organizacyjnym i merytorycznym, planach, projektach i problemach, oraz o potrzebach związanych ze zbliżającym się jubileuszem Szkoły w 2025 roku. Prezes zaprezentował Stowarzyszenie i jego dokonania na rzecz szkoły, uczniów i lokalnych potrzeb charytatywnych. Szczególną uwagę i rozmowę poświęcono, stworzonym przez Stowarzyszenie, ekspozycjom poświęconym Patronowi Szkoły – prof. Sylwestrowi Kaliskiemu i wybitnemu byłemu dyrektorowi Technikum Mechaniczno-Elektrycznego – Feliksowi Lipkowskiemu.
 51. W związku z dokonywaną likwidacją Ośrodka Wypoczynkowego ZSMEiE w Ostrowitem k/Czerska w Borach Tucholskich i związaną z tym koniecznością zmiany miejsca realizacji Święta Stowarzyszenia, prezes Zarządu przygotował treść podziękowań, które graficznie opracowała sekretarz Zarządu dla pani Doroty Rząski-Lis z Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Woziwodzie za wieloletnią współpracę i przyjazne wspieranie w realizacji zaznajamiania młodzieży z walorami Borów Tucholskich podczas biwaków szkolnych i internackich, oraz za przekazywanie rozległej wiedzy połączonej z dużym darem przekazu uczestnikom Święta Stowarzyszenia, a także dla pani Marii Szreiber z Ostrowitego za wieloletnią współpracę i przyjazne wspieranie organizacyjne w realizacji biwaków integracyjnych dla młodzieży ze szkoły i internatu oraz osób dorosłych, w tym członków Stowarzyszenia, podczas ich pobytu w Ośrodku Wypoczynkowym ZSMEiE. Prezes osobiście wręczył paniom stosowne pisma i słodkie upominki.
 52. W dniach 9 i 10 września br. zrealizowane zostało Święto Stowarzyszenia w Ośrodku Wypoczynkowym ZSMEiE w Ostrowitem k/Czerska. W przedsięwzięciu udział wzięło 44 członków Stowarzyszenia. Uczestnicy rozwiązywali logogryf o Borach Tucholskich i Stowarzyszeniu, zażywali kąpieli w jeziorze, grali w piłkę siatkową, zbierali grzyby. Zrealizowany został turniej tenisa stołowego. Przy ognisku i bardzo dobrym jedzeniu uczestnicy prowadzili ożywione rozmowy i śpiewali przy akompaniamencie gitary. Stowarzyszenie, w sposób godny, pożegnali się z likwidowanym Szkolnym Ośrodkiem Wypoczynkowym.
  Relacja z wydarzenia w artykule „Stowarzyszenie żegna się z Ostrowitem”
 53. Na zaproszenie Rektora-Komendanta i Senatu Wojskowej Akademii Technicznej, w dniu 3 października 2023 roku do Warszawy udała się delegacja Szkoły i Stowarzyszenia. Pani v-ce dyrektor Szkoły – Katarzyna Jewtuch, prezes Zarządu Stowarzyszenia – Jerzy Konopiński oraz nauczyciel szkoły – Paweł Derwich uczestniczyli w Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2023/24 oraz przeprowadzili szereg kuluarowych rozmów z władzami Akademii. Członkowie delegacji zwiedzili też Salę Tradycji WAT.
  Relacja z wizyty w artykule „Delegacja Szkoły i Stowarzyszenia z wizytą w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie”.
 54. Korzystając z pobytu w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, delegacja Szkoły i Stowarzyszenia, odwiedziła Bibliotekę Główną WAT. Z inicjatywy prezesa Zarządu – Jerzego Konopińskiego doszło, do uzgodnionego, spotkania z panem Adrianem Bojczukiem – specjalistą ds. multimediów Ośrodka Informacji Naukowej i Promocji, który podczas pobytu w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, na zaproszenie prezesa Zarządu Stowarzyszenia, w dniu 31.05 zadeklarował pomoc w realizacji nowej wersji naściennej wystawy poświęconej Patronowi Szkoły ,,Człowiek i jego dzieło”. Pan Bojczuk – indywidualny członek wspierający Stowarzyszenia przejął dotychczasowe plansze i nowe materiały ekspozycyjne. Uzgodniono szczegóły organizacyjne i merytoryczne przedsięwzięcia i dalszej współpracy.
 55. W krótkim czasie, dwukrotnie, Szkoła poprzez Stowarzyszenie, pozyskała od mgr.inż. Benedykta Deptuły kolejne partie, samodzielnie wykonywanych, urządzeń elektrycznych przydatnych dla uczniów i nauczycieli.