Promocja oficerska ze stowarzyszeniowym akcentem

Prawie każdy absolwent szkoły średniej projektuje drogę swojej dalszej kariery życiowej. Jedni kierują swoje kroki w stronę różnych zakładów pracy. Inni, chcąc dalej się kształcić, podążają ku progom wyższych uczelni.
Młodzi ludzie kończący średnią szkołę techniczną, a taką jest Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu, najczęściej wybierają szkołę wyższą typu politechnicznego.

Jedną z nich, o uznanej renomie, jest Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.
W 2017 roku, wyżej wspomniany popularny w Toruniu ,,Mechanik”, ukończył Piotr Gutowski z miejscowości Łobdowo leżącej na trasie Toruń – Brodnica. W związku z tym, był mieszkańcem internatu szkolnego, gdzie los zetknął go z ówczesnym wieloletnim wychowawcą tej placówki oświatowej, ale również od 2017 roku prezesem Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu – mgr. Jerzym Konopińskim.
Fakt ten jest o tyle istotny, że prezes organizował, dzięki środkom finansowym Stowarzyszenia, wyjazdy autokarowe uczniów na coroczne Dni Otwarte WAT. Towarzyszyły temu odwiedziny grobu Patrona Szkoły na Wojskowych Powązkach z pogadankami prezesa na temat osoby i dokonań prof. Kaliskiego. Zainicjowało to częste rozmowy Piotra z wychowawcą na temat Akademii, jako miejsca zdobywania dalszej wiedzy naukowo-technicznej.
W szkole, z inicjatywy prezesa Zarządu Stowarzyszenia, reaktywowano pamięć o jej patronie podejmując szereg konkretnych działań: program dydaktyczno-wychowawczy ,,Poznaj Patrona Szkoły – równaj do najlepszych”, umieszczenie tablicy pamiątkowej na domu, w którym w Toruniu urodził się Profesor, ekspozycje w szkole i internacie, konkurs wiedzy o Sylwestrze Kaliskim, itp. Dzięki temu zacieśniły się, w tym czasie, kontakty między Szkołą i Uczelnią.
Uczestnikiem tej nowej sytuacji w życiu szkoły stał się też Piotr Gutowski, który od 2018 roku został członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia i zaczął brać udział w rozwijaniu relacji szkoła-uczelnia, nie tylko jako uczestnik tego procesu, ale też jako jego kreator.

Co więc najbardziej wpłynęło na podjęcie przez Piotra w 2017 roku decyzji: ,,idę na WAT”?
Wydaje się, że były to jego przemyślenia własne jako wypadkowa wszystkich tych czynników: rozmów z wychowawcą, wyjazdów do Akademii i aura wyjątkowości towarzysząca Patronowi Szkoły – wybitnemu uczonemu pracującemu w Wojskowej Akademii Technicznej, której dwukrotnie był on komendantem.
Studiowanie realizował Piotr w Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa kierowanym przez dziekana dr.hab.inż. Stanisława Kachela prof. WAT – indywidualnego członka wspierającego naszego Stowarzyszenia.
Pracę inżynierską: „Opracowanie procesu technologicznego wytwarzania węzła siłowego usterzenia poziomego samolotu wielozadaniowego”, oraz pracę magisterską „Analiza pracy skrzydła samolotu akrobacyjnego” pisał pod kierunkiem w/w dziekana Wydziału, uzyskując tytuł magistra inżyniera.
Ponieważ studia te miały charakter ,,mundurowy”, przed absolwentem – podchorążym stanęła jeszcze perspektywa uroczystości Promocji Oficerskiej studentów Wojskowej Akademii Technicznej.
Odbyła się ona 6 sierpnia 2022 roku na Placu Piłsudskiego przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Miała bardzo podniosły charakter. W uroczystości brała udział duża grupa gości oficjalnych na czele z wiceministrem Obrony Narodowej – Wojciechem Skurkiewiczem, dużym gronem generałów, oficerów i podoficerów, 529 najważniejszymi osobami – przyszłymi podporucznikami oraz wielką rzeszą członków rodzin i przyjaciół promowanych oficerów.  Wśród nich był też prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych biorący udział w uroczystości na osobiste zaproszenie, wtedy jeszcze kaprala podchorążego, Piotra Gutowskiego. Była to dla prezesa przyjemna i zaszczytna okoliczność, podobnie jak uczestniczenie w przyjęciu w domu rodzinnym Piotra, gdzie prezes wręczył promowanemu podporucznikowi upominek i list gratulacyjny wystosowany w imieniu Stowarzyszenia.

Ponieważ grupa osób promowanych była bardzo liczna, promocji dokonywało kilku generałów. Piotr Gutowski został promowany przez gen.dyw. Marka Sokołowskiego – I-go Zastępcę Dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych.

Aktualnie członkami Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu w mundurach jest 11 osób, w tym: generał brygady, 4 pułkowników, komandor podporucznik -> podpułkownik, major, kapitan, podporucznik (bohater artykułu), starszy chorąży, aspirant -> chorąży.

Tekst: Jerzy Konopiński
Zdjęcia: Sylwia Madelska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.