10 lat dla dobra Szkoły i uczniów

W dniu 4 kwietnia 2024 roku, w świetlicy Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu, odbyło się tradycyjne, coroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu.

W bieżącym roku miało ono szczególnie podniosły i uroczysty charakter wynikający z tego, że Stowarzyszenie ukończyło dziesiąty rok swojej aktywności przyjaźnie wspierającej Szkołę, uczniów i osoby wymagające charytatywnej pomocy.

Otwarcia obrad dokonał prezes Zarządu Stowarzyszenia – Jerzy Konopiński, który funkcję tą pełni już przez siedem lat. Powitał, przybyłych na posiedzenie, członków Stowarzyszenia i przekazał głos dyrektorowi Szkoły – Małgorzacie Łopatko, na jej prośbę.

W swoim wystąpieniu Pani dyrektor podziękowała Stowarzyszeniu za efektywną i dużą pracę na rzecz Szkoły i uczniów, a prezesowi wyraziła uznanie za wieloletnie kierowanie Stowarzyszeniem, podziękowała za „wielkie serce oraz ogromne zaangażowanie w pozyskiwanie sponsorów i darczyńców, organizowanie imprez, uroczystości, wystaw i innych przedsięwzięć promujących i ubogacających Szkołę, a także godne reprezentowanie Stowarzyszenia w Szkole i poza nią”, a na koniec wręczyła prezesowi okazały, piękny bukiet kwiatów ufundowany przez Studio Florystyczne Jaga Design z Torunia.

Następnie wręczyła prezesowi, wraz z członkami Zarządu, w imieniu wszystkich obecnych osób, kolejny bukiet i złożyła życzenia z okazji urodzin, które przypadły w tym dniu. Zebrani stojąc zaśpiewali „Sto lat” przy akompaniamencie zespołu muzyczno-wokalnego.

Po tych poza merytorycznych, aczkolwiek miłych wydarzeniach, przystąpiono do realizacji programu Walnego Zebrania zaproponowanego przez prowadzącego i przyjętego przez zebrane osoby. Powołano Komisję Mandatową dla stwierdzenia prawomocności zebrania, co nastąpiło w jego drugim terminie. Powołano też Komisję Uchwał i Wniosków.

Po zakończeniu tych organizacyjno-technicznych czynności głos zabrał prezes Zarządy prezentując swoje jubileuszowe wystąpienie.

W nawiązaniu do przesłanego wszystkim członkom Stowarzyszenia „Sprawozdania merytoryczno-finansowego z działalności Stowarzyszenia w roku 2023”, uzupełnił je prezentacją najważniejszych dat, wydarzeń i osiągnięć z 10-letniego życia Stowarzyszenia.

Kończąc swoją wypowiedź, podziękował członkom Stowarzyszenia za współpracę, szczególnie odnosząc podziękowania do wszystkich sponsorów i darczyńców, dzięki którym Zarząd mógł łatwiej i efektywniej realizować zadania statutowe dla dobra tych wszystkich, których przez ostatnie 10 lat przyjaźnie wspierał.

Kolejnym punktem było „Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z oceny pracy Zarządu i całego Stowarzyszenia w 2023 roku”, którą Komisja uznała jako wzorową. Na jego podstawie Komisja Rewizyjna dokonała wymagalnego wnioskowania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2023 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na mocy przyjętej jednomyślnie w głosowaniu jawnym Uchwały nr 3/2024 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 4.04.2024 roku, udzieliło Zarządowi absolutorium za 2023 rok.

W ten sposób Stowarzyszenie rozpoczęło swoją aktywność w przedostatnim roku IV kadencji Zarządu.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podjęło, kolejną z 10 przyjętych tego dnia uchwał, Uchwałę nr 4/2024 dotyczącą nadania tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu emerytowanemu dyrektorowi ZSMEiE – panu Andrzejowi Skrzypczykowi (przez aklamację).

W ślad za tym aktem, przystąpiono do ceremonii wręczenia Statuetek Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu. Wyróżnienie to, wręczone przez prezesa Zarządu – Jerzego Konopińskiego oraz członka Zarządu – Małgorzatę Łopatko, otrzymały następujące osoby fizyczne i prawne:

Alicja Barwińska-Chmielewicz,
Elżbieta Gajewska,
Magdalena i Bogdan Górzyńscy,
Martyna Konopińska,
Mirosława Krysiak,
Tadeusz Kwiatkowski,
Ewa Lemańczyk,
Małgorzata Łopatko,
Jagoda Maślanka – Studio Florystyczne Jaga Design
Katarzyna Rosińska
Małgorzat Sentkowska
Andrzej Skrzypczyk
Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
ZHU ,,Dystans” – Jan Olkowski.

Po tym podniosłym wydarzeniu wniesiono do sali jubileuszowy tort opatrzony napisem „10 lat dla dobra Szkoły i uczniów”, płonącymi racami i palącymi się świeczkami, które zdmuchnął prezes Zarządu w myślach życząc Stowarzyszeniu kolejnych „dziesięciolatek” i coraz większych sukcesów, po czym, wraz z panią dyrektor, rozpoczął krojenie go.

Uroczyste Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zakończył występ szkolnego zespołu wokalno-instrumentalnego „Przepalone styki”, członkom którego, w podziękowaniu, prezes wręczył karty prezentowe EMPIK. Rozmowy, w miłej i serdecznej atmosferze, trwały jeszcze długo.

Obradom Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, przez cały ich przebieg, towarzyszyła prezentacja multimedialna przygotowana przez sekretarza Zarządu – panią Martynę Konopińską.

Róże dla wyróżnionych Statuetkami osób i instytucji podarowała pani Jagoda Maślanka – właścicielka Studia Florystycznego Jaga Design.

Tekst: Jerzy Konopiński
Zdjęcia: Anna Mikołajczyk
Krzysztof Szmit

Fotorelacja:

Ten wpis został opublikowany w kategorii Artykuł. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.