Pamięci Patrona Szkoły

Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu jest jedną z pięciu średnich szkół technicznych w Polsce noszących imię Sylwestra Kaliskiego.
Do tego grona należą też: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie, Zespół Szkół w Górze Śląskiej i Zespół Szkół Technicznych w Turku.
Zaszczyt ten przypadł naszej Szkole na mocy zarządzenia ówczesnego Ministra Oświaty i Wychowania, zawartego w Dz.Urz.MOiW nr 10 z 1980 r. poz.71 oraz decyzji Ministerstwa Oświaty i Wychowania zawartej w piśmie nr DWiKF4/III-0142-63/85 z dnia 29 marca 1985 roku.

Z inicjatywy prezesa Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu – Jerzego Konopińskiego, po raz piąty w 37 – letniej historii tego doniosłego patronatu, Stowarzyszenie zorganizowało Święto Patrona Szkoły. Od 19 grudnia 1925 roku przypadały kolejne rocznice urodzin Sylwestra Kaliskiego.
W bieżącym roku były to już 97 urodziny wielkiego polskiego uczonego, którego sława i dokonania daleko przekraczają granice naszego kraju. Pamięć o gen.dyw.prof.dr.hab.inż. Sylwestrze Kaliskim wyrażono realizacją w dniu 20 grudnia 2022 roku uroczystości, na którą przybyli przedsiębiorcy współpracujący ze Szkołą i Stowarzyszeniem, nauczyciele i uczniowie. Przybyłe osoby powitał i wprowadził w ich zakres tematyczny prezes Stowarzyszenia.

Głównym elementem tego popularno – naukowego, rocznicowego wydarzenia był wykład: ,,Profesor Sylwester Kaliski, jego naukowa pasja – laserowa synteza termojądrowa”, przygotowany przez płk.prof.dr.hab.inż Zdzisława Jankiewicza z Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Pod nieobecność autora spowodowanej chorobą, ale za jego zgodą, tekst odczytała Iwona Szczepańska – nauczycielka fizyki w naszej Szkole. Wzbudził on duże zainteresowanie zebranych gości, w tym ponad sześćdziesięcio osobowej grupie uczniów z klas trzecich.

W drugiej części uroczystości, prezes Zarządu Stowarzyszenia zapoznał obecnych z treścią laudacyjną dyplomów potwierdzających nadanie tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu:
– panu płk. prof.dr.hab.inż. Zdzisławowi Jankiewiczowi z Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,
– panu dr. inż. Romualdowi Dąbrowskiemu – prezesowi AIS.PL Sp. z o.o. w Toruniu.
Następnie prezes Zarządu wraz z panią Renatą Gac – w-ce dyrektorem ZSMEiE wręczył zasłużonym dla Szkoły i Stowarzyszenia przedsiębiorcom i firmom Statuetki Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu. W bieżącym roku Zarząd Stowarzyszenia przyznał je:
– firmie AIS.PL Sp. z o.o. w Toruniu,
– panu inż. Tadeuszowi Bartnickiemu – Członkowi Zarządu WRZOSEL Sp. k. Elektryczne Systemy Napędowe i Automatyka Przemysłowa w Toruniu,
– panu mgr. inż. Michałowi Twerd – Prezesowi Zarządu Zakładu Energoelektroniki TWERD Sp. z o.o. w Toruniu.

W trzeciej części podsumowano tegoroczny Szkolny Quiz o prof. Sylwestrze Kaliskim, w którym udział wzięło 190 uczniów z klas pierwszych.
Jego laureatami zostali:
I miejsce – Jakub Szczepanik I k
II miejsce – Rafał Filipczak I p
III miejsce – Adam Babiarz I t, Mikołaj Maciejewski I p, Marek Deskiewicz I fh
Zwycięzcom dyplomy wręczyła Alicja Barwińska – Chmielewicz – sekretarz Zarządu Stowarzyszenia i organizatorka quizu, natomiast prezes przekazał nagrody rzeczowe w formie suwenirów pozyskanych od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

Na koniec uczestnicy obejrzeli naścienną ekspozycję „Człowiek i jego dzieło” oraz wystawę gablotową „Przeszedł z życia do pamięci…”, poświęconą Patronowi Szkoły, po czym goście i organizatorzy udali się do internatu szkolnego na uroczysty obiad i kuluarowe rozmowy.

tekst: Jerzy Konopiński
zdjęcia: Arkadiusz Piwoński

Zapraszamy do galerii zdjęć z wydarzenia:

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.