Przeszedł z życia do naszej pamięci

W Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu, sześć lat temu, powstała nowa świecka tradycja. Z inicjatywy prezesa Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu – Jerzego Konopińskiego, Stowarzyszenie wspólnie z dyrekcją Szkoły organizuje Święto Patrona Szkoły, jako uroczystość cykliczną.

Ponieważ Patron Szkoły – gen.dyw.prof.dr hab.inż Sylwester Kaliski urodził się 19 grudnia 1925 roku w Toruniu, poprzednie pięć edycji naszych uroczystości patronackich odbywało się w bezpośredniej bliskości 19. dnia grudnia.
Względy organizacyjne i logistyczne przekonały nas jednak do ustalenia nowego terminu Święta Patrona na ostatni tydzień maja każdego roku. Zarząd Stowarzyszenia podjął w tej sprawie Uchwałę nr 1/2023 z dnia 19.01.2023 roku.
Tegoroczne Święto Patrona Szkoły odbyło się w dniu 23 maja. Jego gośćmi specjalnymi byli: płk w st. spocz. dr inż. Maciej Mroczkowski –  pracownik naukowy Instytutu Techniki Lotniczej na Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie wraz z małżonką Aleksandrą oraz mjr w st. spocz. inż. Ryszard Kędzia – prezes zarządu firmy Mechatronika Wyposażenie Dydaktyczne Sp. z o.o. w Poznaniu.

Obydwaj panowie są byłymi studentami Wojskowej Akademii Technicznej z czasów, gdy na tej Uczelni pracował prof. Kaliski, a pan dr inż. Mroczkowski był Jego przedostatnim dyplomantem.

Tradycyjnie najważniejszym punktem Święta jest wykład nawiązujący do osoby i dokonań profesora Sylwestra Kaliskiego. Jego tegoroczny tytuł brzmiał: „Od kontrolowanej mikrosyntezy termojądrowej gen.dyw.prof.dr.hab.inż Sylwestra Kaliskiego do obrony planetarnej Ziemi”. Wygłosił go dr inż. Maciej Mroczkowski, a wysłuchali go członkowie dyrekcji Szkoły, członkowie Stowarzyszenia, nauczyciele oraz ponad osiemdziesięciu uczniów.

Przed rozpoczęciem uroczystości prezes Zarządu Stowarzyszenia oprowadził gości po unikalnej w skali Polski, bo składającej się głównie z oryginalnych eksponatów, stałej wystawie gablotowej: „Przeszedł z życia do pamięci…” poświęconej gen. dyw. prof. dr. hab. inż Sylwestrowi Kaliskiemu oraz zaprezentował ekspozycję naścienną: „Człowiek i jego dzieło”. Po zakończeniu oficjalnego spotkania i długich rozmowach kuluarowych, prezes Stowarzyszenia pojechał z gośćmi na ulicę Mickiewicza 79 w Toruniu, gdzie mogli oni obejrzeć kamienicę i umieszczoną na niej tablicę informującą o tym, że w tym domu urodził się i przez osiemnaście lat mieszkał Sylwester Kaliski.

Tegoroczne Święto Patrona Szkoły było kolejnym wyrazem naszej pamięci o wielkim polskim uczonym, którego imię od 38 lat nosi z dumą nasza Szkoła.

Tekst: Jerzy Konopiński
Zdjęcia: Małgorzata Sentkowska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Artykuł. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.