Obustronnie korzystne spotkanie

Na zaproszenie prezesa Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu – Jerzego Konopińskiego, do Szkoły przybył specjalista ds. multimediów Ośrodka Informacji Naukowej i Promocji Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – Adrian Bojczuk.

Wizyta nastąpiła na prośbę pana Bojczuka skierowaną do Stowarzyszenia, a następnie do prezesa Zarządu i dotycząca umożliwienia sfotografowania dokumentów i zdjęć związanych z osobą i dokonaniami Patrona naszej Szkoły – gen.dyw.prof.dr.hab.inż. Sylwestra Kaliskiego.

Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie przygotowuje publikację o dorobku naukowym Profesora Kaliskiego, która ma być opatrzona fotografiami z życia Uczonego oraz zdjęciami dokumentów określających Jego dokonania w sferze organizacyjnej, dydaktycznej i naukowej. Ponieważ Wojskowa Akademia Techniczna, której Sylwester Kaliski był pracownikiem naukowym przez 27 lat, a także Komendantem tej Uczelni w latach 1967-74, dysponuje takimi materiałami w bardzo ograniczonym i głównie ksero kopiowym zakresie, zwrócono się do Stowarzyszenia i jego prezesa o pomoc organizacyjną i merytoryczną w ich fotograficznym pozyskaniu.

Wzięło się to stąd, że w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu znajduje się unikalna, bo składająca się w znakomitej większości z oryginalnych eksponatów, gablotowa wystawa „Przeszedł z życia do pamięci…” oraz naścienna ekspozycja „Człowiek i jego dzieło”. Powstały one z materiałów pozyskanych przez prezesa głównie od syna Patrona Szkoły – pana Wojciecha Kaliskiego, ale również od kilkunastu instytucji i urzędów.

Łącznie Stowarzyszenie jest w posiadaniu 718 przedmiotów, w tym 141 oryginałów, 14 replik i 45 kserokopii. Wszystkie one zostały udostępnione dla potrzeb planowanej przez Bibliotekę Główną WAT, publikacji książkowej.

Pan Adrian Bojczuk w ciągu dwóch dni (31 maja i 1 czerwca) sporządził ich pełną dokumentację fotograficzną. Udał się też, na ulicę Mickiewicza 79, gdzie udokumentował fotograficznie kamienicę, w której urodził się i kilkanaście lat mieszkał Sylwester Kaliski oraz umieszczoną na niej tablicę upamiętniającą te fakty, ufundowaną przez Stowarzyszenie, a podpisaną przez społeczność szkolną.

Wynikiem tej wizyty były również uzgodnienia o o przekazaniu Szkole egzemplarzy książki oraz elektronicznej wersji całości naszych zbiorów związanych z profesorem Kaliskim. Uzgodniono też wspólną pracę nad zmianą wizualnej i merytorycznej wersji ekspozycji „Człowiek i jego dzieło”.

Wydarzenia z przełomu maja i czerwca dają asumpt do tego, żeby współpraca między WAT a ZSMEiE stała się odrobinę mniej jednostronna (nie tylko WAT Szkole, ale i Szkoła WAT-owi).

Po raz kolejny Patron Szkoły – prof. Sylwester Kaliski i nasza pamięć o nim zadziałały na korzyść Szkoły i naszego współdziałania z Uczelnią.

Tekst: Jerzy Konopiński

Ten wpis został opublikowany w kategorii Artykuł. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.