Dzień z WAT

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie w dniu 24 listopada 2023 roku zorganizowała cykliczne, bo odbywające się od wielu lat, spotkanie o charakterze poznawczo-promocyjnym.

Przedsięwzięcie to skierowane było do uczniów i nauczycieli z całego kraju, nad którymi Akademia sprawuje merytoryczny patronat.

Organizatorzy zabezpieczyli możliwość odwiedzenia i poznania istoty funkcjonowania siedmiu Wydziałów Uczelni i Instytutu Optoelektroniki.

Z Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu, nad którym patronat sprawują cztery Wydziały WAT: Elektroniki; Inżynierii Mechanicznej; Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa; Cybernetyki oraz Instytut Optoelektroniki, wyjechało 22 uczniów z klas II, III, IV i V o specjalnościach automatyk, informatyk, mechatronik i robotyk oraz 4 nauczycieli: mgr Małgorzata Łopatko – dyrektor Szkoły i członek Zarządu Stowarzyszenia, mgr Jerzy Konopiński – prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół ZSMEiE, mgr inż. Paweł Derwich – nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz inż. Wojciech Marszałkowski – nauczyciel praktycznej nauki zawodu.

Nasza wizyta na WAT rozpoczęła się od spotkania w Klubie tej Uczelni, a dokładnie w jego sali kinowej, która wypełniła się zaciekawionymi gośćmi. Otworzył je i prowadził płk. w st.spocz. mgr inż. Wiesław Szczygielski – starszy specjalista w Dziale Spraw Studenckich. Następnie pani dr Wiesława Załoga – Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT powitała przybyłych gości. Ofertę edukacyjną Wojskowej Akademii Technicznej na studiach wojskowych i cywilnych oraz procedurę naboru do Akademii zaprezentował mgr inż. Wiesław Szczepański – kierownik Sekcji ds. Rekrutacji w Dziale Organizacji Kształcenia. Uczelnię widzianą oczami studentów, przedstawili: Aleksandra Merchel – studentka III roku Wydziału Nowych Technologii i Chemii oraz sier.pchor. Przemysław Kidoń – słuchacz V roku Wydziału Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania.

W części pokazowej goście mieli możliwość zapoznania się z eksperymentami fizycznymi i chemicznymi. Te pierwsze prezentował dr inż. Konrad Zubko prof. WAT z Wydziału Nowych Technologii i Chemii. Drugie zrealizował dr inż. Marcin Hara również z Wydziału Nowych Technologii i Chemii wraz z grupą studentów – członków Koła Naukowego Chemików.

Pobyt w Wojskowej Akademii Technicznej był tez okazją do dwustronnych i trójstronnych rozmów przedstawicieli WAT, Szkoły i Stowarzyszenia. Poznaliśmy się z panią mgr Agnieszką Bąk z Działu Spraw Studenckich, która pilotowała nasz udział w ,,Dniu z WAT”.W stałym kontakcie byliśmy też z płk. Wiesławem Szczygielskim – Honorowym Członkiem Stowarzyszenia, który otoczył nas szczególną opieką i organizacyjną pomocą. Prezes Zarządu – mgr Jerzy Konopiński spotkał się z redaktorem naczelnym Głosu Akademickiego. Pisma Pracowników i Studentów WAT – mgr. Hubertem Kaźmierskim – indywidualnym członkiem wspierającym Stowarzyszenia, który przekazał zaległe egzemplarze powyższego czasopisma. Ustalono formy dalszej współpracy Redakcji i Stowarzyszenia. Doszło również do spotkania pani dyrektor ZSMEiE oraz prezesa Stowarzyszenia z panią dr Wiesławą Załogą – Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT. Rozmawiano o Szkole, Stowarzyszeniu i wystawie poświęconej prof. Kaliskiemu. Pani dyrektor rozmawiała też z panem prof. Konradem Zubko i innymi członkami zespołu fizyków. Nauczyciel Szkoły, mgr Paweł Derwich, rozmawiał z ppłk. dr. inż. Krzysztofem Gacmanem – Prodziekanem ds. Studenckich Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT o formach i metodach współpracy Wydziału z naszą Szkołą.

Kolejnym elementem naszej wizyty było przejście na teren zamknięty WAT, celem zapoznania się z ofertą merytorycznych jednostek organizacyjnych WAT. Uczniowie naszej Szkoły, jako przedmiot oglądu i wysłuchania, wybrali Wydział Elektroniki oraz Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa.

Dla zapoznania się ze sprzętem wojskowym udaliśmy się na jego pokaz do Parku Techniki Wojskowej.

Po ponad 5 godzinnym poznawczo-dydaktycznym udziale w zajęciach zorganizowanych na rzecz przybyłych uczniów i nauczycieli, nasza wiedza o Wojskowej Akademii Technicznej bardzo wzrosła, a postawy pro uczelniane zaczęły się budować i rozwijać. Wzrosło jednak także pozaintelektualne i pozanastawieniowe, za to czysto biologiczne, poczucie głodu. Organizatorzy zaradzili i temu problemowi – serwując doskonałą wojskową grochówkę (z wkładką i pieczywem).           

Chcąc wzbogacić nasz wyjazd o jego jeszcze bardziej rozbudowany aspekt wychowawczy, udaliśmy się na Powązkowski Cmentarz Wojskowy. Jest to stały element naszych wyjazdów do Wojskowej Akademii Technicznej, wiążący się z wizytą przy grobie dwukrotnego Rektora-Komendanta tej Uczelni oraz Patrona naszej Szkoły – gen.dyw.prof.dr.hab.inż. Sylwestra Kaliskiego. Członkowie naszej delegacji wysłuchali krótkiej pogadanki prezesa Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół ZSMEiE – Jerzego Konopińskiego o osobie i dokonaniach Profesora oraz zapalili znicze z logo Szkoły i Stowarzyszenia dla uczczenia Sylwestra Kaliskiego i Jego żony Ireny.

W drodze powrotnej, naszym udziałem stało się, jeszcze jedno doświadczenie o charakterze militarno-pogodowym. Na wysokości Włocławka zaatakowała nas burza śnieżna połączona z wyładowaniami atmosferycznymi. Mimo tej przyrodniczej agresji, wyjazd do Warszawy należy uznać za udany i poznawczo korzystny.

Tekst: Jerzy Konopiński
Zdjęcia: Paweł Derwich

Ten wpis został opublikowany w kategorii Artykuł. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.