W 35 rocznicę…

W dniu 16 listopada 2023 roku minęła 35 rocznica śmierci Feliksa Lipkowskiego –  dyrektora Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Toruniu w latach 1955-75.

Pan dyrektor Lipkowski był znakomitym twórcą średniej szkoły technicznej w Toruniu, w jej wymiarze obiektowym ( budowa nowego budynku szkoły, warsztatów, pracowni, internatu, basenu krytego, boiska i ośrodka wypoczynkowego w Borach Tucholskich).

Również poziom szkoły, w jej aspekcie organizacyjnym, dydaktycznym i wychowawczym, wyniesiony został na wyżyny sprawności w skali nie tylko miasta i województwa, ale całego regionu.

Z inicjatywy absolwenta ówczesnego Technikum, pana Tadeusza  Kwiatkowskiego (rok matury – 1975), jego staraniem i sumptem, powstał portret Feliksa Lipkowskiego.

Wizerunek ten został odsłonięty podczas zorganizowanej wspólnie z Dyrekcją Szkoły i Zarządem Stowarzyszenia Przyjaciół ZSMEiE, w dniu 16 marca br., uroczystości honorującej osobę i upamiętniającej dorobek wybitnego dyrektora.

Na wniosek prezesa Zarządu Stowarzyszenia – Jerzego Konopińskiego, zebrani w Szkole uczestnicy tego uroczystego przedsięwzięcia, podjęli ,,Uchwałę Wspólną nr 1/2023 Rady Szkoły oraz Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu w sprawie uhonorowania osoby i upamiętnienia dokonań mgr. Feliksa Lipkowskiego – dyrektora Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Toruniu w latach 1955-75”.

Działając na jej mocy, w dniu 16 listopada br., przy grobie Feliksa Lipkowskiego na Cmentarzy św. Jerzego przy ulicy Gałczyńskiego w Toruniu zebrali się: najbliżsi członkowie rodziny Dyrektora, członkowie Dyrekcji Szkoły, członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół ZSMEiE, przedstawiciele ówczesnych nauczycieli i absolwentów oraz delegacja samorządu Szkolnego.

Wspomnienie o dyrektorze Lipkowskim wygłosił Jerzy Konopiński – prezes Zarządu Stowarzyszenia i poprosił uczestników uroczystości o chwilę ciszy dla uczczenia pamięci Zmarłego.

Zapalono znicze w imieniu Szkoły, Stowarzyszenia, Związku Nauczycielstwa Polskiego i osób indywidualnych.

Wola sygnatariuszy ,,Uchwały Wspólnej” została wypełniona, rozpoczynając cykliczność wydarzenia, którego celem jest budowanie przekonania, że Feliks Lipkowski bezpowrotnie nie odszedł ze świadomości indywidualnej i zbiorowej w dniu 16 listopada 1988 roku, ale ,,przeszedł z życia do pamięci…” Naszej dobrej pamięci.

Tekst: Jerzy Konopiński
Zdjęcia: Antoni Bajbak

Ten wpis został opublikowany w kategorii Artykuł. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.