Trzy ważne powody

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, w dniu 25 marca 2023, roku zorganizowała Dzień Otwarty swojej Uczelni. Był to pierwszy z trzech tytułowych powodów, dla których Dyrekcja Szkoły i Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu zorganizowały wyjazd autokarowy, dla grupy 24 uczniów i 5 osób dorosłych, do Warszawy.

Pani Małgorzata Łopatko – dyrektor szkoły i członek Zarządu Stowarzyszenia, pan Jerzy Konopiński – prezes Zarządu Stowarzyszenia, pan Mateusz Lewicki – członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, pani Alicja Barwińska-Chmielewicz – nauczyciel i sekretarz Zarządu, Mikołaj Tomaszewski – nauczyciel historii, a także uczniowie z różnych klas Szkoły, rozpoczęli wizytę w Akademii od spotkania w Sali Kinowej Klubu WAT, gdzie zapoznali się z ofertą edukacyjną, zasadami rekrutacji oraz przedmiotem pracy dydaktycznej i naukowej poszczególnych Wydziałów. Uczniowie poznali też studentów i ich funkcjonowanie w uczelni. Po przejściu na Plac Apelowy WAT uczestnicy naszego wyjazdu poznawczo-dydaktycznego, zobaczyli pokaz sprzętu i pojazdów bojowych. Dodatkową atrakcją była możliwość skonsumowania wojskowej grochówki z pieczywem, oraz zabrania ze sobą świeżo wypieczonego, w piekarni polowej, chleba.

W budynku Klubu WAT doszło też do spotkania kierownictwa Szkoły i Stowarzyszenia z panią dr.hab. Moniką Szyłkowską prof.WAT – prorektor ds. studenckich oraz panem płk.rez.mgr.inż. Wiesławem Szczygielskim – wieloletnim, niezawodnym przyjacielem Szkoły i Stowarzyszenia, którego jest Honorowym Członkiem. Rozmowa, która odbyła się w rzeczowej, ale również miłej i przyjaznej atmosferze (i nie jest to tylko zwrot dyplomatyczny), dotyczyła wzajemnej informacji o naszych placówkach oświatowych, ich sukcesach i problemach. Uzgodniono dalsze formy oraz treści kontaktów i współpracy. Spotkaliśmy się z niezwykle serdeczną gościnnością zakończoną wymianą upominków i zapewnieniem dalszego przyjaznego wspierania naszej Szkoły przez Akademię, co przypieczętowane zostało przez panią prorektor podpisaniem deklaracji indywidualnego członka wspierającego Stowarzyszenia Przyjaciół ZSMEiE, a z naszej strony wolą promowania Akademii w naszej Szkole.

Do tradycji naszych wyjazdów do Wojskowej Akademii Technicznej, należy wizyta na grobie gen.dyw.prof.dr.hab.inż. Sylwestra Kaliskiego – Komendanta WAT przez dwie kadencje (1967-1974) i patrona ZSMEiE w Toruniu od 1985 roku, oraz jego żony Ireny, którą zarówno pani dyrektor Szkoły, jak i prezes Zarządu Stowarzyszenia, mieli zaszczyt i przyjemność poznać osobiście kilka lat temu. Dla uczczenia Ich pamięci, złożyliśmy na grobie wiązankę i zapaliliśmy znicz, a młodzież miała okazję wysłuchać informacji o Patronie Szkoły, w której się uczą, przekazanej im przez prezesa Zarządu Stowarzyszenia. W Szkole można też zobaczyć zdjęcie grobu prof. Kaliskiego, które zamieszczone jest, w unikalnej w skali Polski, ekspozycji złożonej prawie w całości z oryginalnych dokumentów i przedmiotów związanych z Sylwestrem Kaliskim. Te pamiątki po swoim ojcu (ok. 200 eksponatów wystawienniczych) przekazał w 2021 roku, na ręce prezesa, pan Wojciech Kaliski, z którym umówiliśmy się na spotkanie na Powązkowskim Cmentarzu Wojskowym przy grobie jego rodziców. Pan Wojciech Kaliski podziękował dyrekcji Szkoły, Stowarzyszeniu i uczniom za wieloletnią cześć oddawaną Jego ojcu, przez takie wizyty przy grobie Patrona, przez tylko jedną z pięciu szkół noszących imię Sylwestra Kaliskiego, szkołę z Torunia, w którym Jego ojciec się urodził. Powiedział też, że to ten symboliczny gest z naszej strony, pozwolił mu podjąć decyzję, co do adresata, któremu zdecydował się przekazać wszystko to, co posiadał po ojcu, a co mogło uświetnić naszą stałą, szkolną ekspozycję. Spotkanie przy grobie stanowiło drugi ważny powód naszej obecności w Warszawie w dniu 25 marca 2023 roku.

Trzecim z nich była dydaktyczna, wychowawcza i patriotyczna misja kształtowania wiedzy, postaw i zachowań uczniów naszej Szkoły. Za ważny element tego procesu uznaliśmy, obok wizyty w Wojskowej Akademii Technicznej i na Wojskowym Cmentarzu Powązkowskim, zwiedzanie Muzeum powstania Warszawskiego.

Teoretyczne poznanie tego bohaterskiego, ale i tragicznego epizodu wojennego w historii naszego kraju i społeczeństwa, jakim było Powstanie Warszawskie, znacznie ułatwia poglądowe „zanurzenie się” w zbiory Muzeum poświęconego walce powstańczej 1944 roku. W sposób niezwykle merytoryczny i pełen pasji, w perfekcyjnym i fachowym przekazie umożliwił nam to pracownik naukowy Muzeum – dr Paweł Brudek – indywidualny członek wspierający Stowarzyszenia Przyjaciół naszej Szkoły. Czym innym jest przeczytanie „suchej” treści w podręczniku szkolnym, a czym innym „zobaczenie i usłyszenie” tamtych 63 dni euforii i grozy uruchamiające umysł i serce, wiedzę i emocje. Udział „na żywo” w stworzonej w Muzeum ekspozycji, może poruszyć te cztery sfery osobowości młodego człowieka. I poruszył. Widać to było na twarzach naszych uczniów. Wielka w tym zasługa twórców Muzeum, ale i naszego przewodnika – dr. Pawła Brudka.

Organizatorzy opisanej powyżej ekspedycji, zasiali w sercach i umysłach młodzieży trzy ziarna – powody, dla których pojechaliśmy do Warszawy. Na jak żyzny i podatny grunt one trafiły i co z nich wykiełkuje – pokaże czas.

Tekst: Jerzy Konopiński
Zdjęcia: Igor Czyżak, Mateusz Lewicki

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.