Delegacja Szkoły i Stowarzyszenia z wizytą w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie w dniu 3 października 2023 roku dokonała, po raz kolejny w swojej 72 letniej historii, Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego.

Na uroczystość tą, na zaproszenie Rektora-Komendanta i Senatu WAT, do Warszawy udała się wspólna delegacja Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. Sylwestra Kaliskiego oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu w składzie: mgr Katarzyna Jewtuch – v-ce dyrektor Szkoły i członkini Stowarzyszenia, mgr Jerzy Konopiński – prezes Zarządu Stowarzyszenia i mgr inż. Paweł Derwich – nauczyciel Szkoły i członek Stowarzyszenia.
Uroczystość odbyła się w Klubie WAT. Po przybyciu na salę członków Senatu i wprowadzeniu sztandaru Akademii, wysłuchaliśmy przemówienia JM Rektora-Komendanta WAT – gen.bryg.prof.dr.hab.inż. Przemysława Wachulaka.

W dalszej kolejności nastąpiła immatrykulacja studentów i doktorantów, wręczenie dyplomów doktorom i wyróżniającym absolwentom za najlepszą pracę końcową.

Mieliśmy też okazję wysłuchania niezwykle ciekawego wystąpienia – wykładu Szefa Sztabu Generalnego WP generała Rajmunda Andrzejczaka – bohatera Orderu Krzyża Wojskowego. Po nim nastąpiło zaprezentowanie okazjonalnych gratulacji i życzeń, przez osoby upoważnione, w imieniu: Prezydenta RP, Marszałkini Sejmu, Premiera i Ministra Obrony Narodowej.
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – pan Jan Józef Kasprzyk uhonorował WAT medalem „Pro Patria”.
Wykład inauguracyjny „Nano i mikrosatelitarne rozpoznanie obszarowe” zaprezentował dr hab.inż. Damian Wierzbicki z Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji.
Po tej części oficjalnej spotkaliśmy się, na krótkie rozmowy, z panem prorektorem ds. naukowych – prof.dr.hab.inż. Andrzejem Dobrowolskim, z panem dziekanem Wydziału Inżynierii Mechanicznej – prof.dr.hab.inż. Jerzym Małachowskim oraz  z panią prorektor ds. studenckich – dr.hab. Moniką Szyłkowską prof.WAT.              

Z inicjatywy pani prorektor mieliśmy możliwość zwiedzenia Sali Tradycji WAT, po której oprowadził nas mgr Andrzej Ziółkowski – szef Oddziału Historycznego WAT. Prezes Zarządu Stowarzyszenia uzgodnił z panem kierownikiem możliwość zwiedzenia Sali Tradycji wraz z pogadanką historyczną, podczas spotkania „Dzień z WAT” dla uczniów i nauczycieli naszej Szkoły w dniu 24 listopada br.
W drodze na uroczystość rozmawialiśmy też, podczas umówionego spotkania, ze st.chor.rez. Grzegorzem Rosińskim, który przekazał nam upominki książkowe.

Na koniec udaliśmy się na spotkanie okolicznościowe w kawiarni Klubu WAT, w trakcie którego prezes Zarządu Stowarzyszenia – Jerzy Konopiński spotkał się z Rektorem-Komendantem WAT – gen.bryg.prof.dr.hab.inż. Przemysławem Wachulakiem.
Rozmawiano o związkach Szkoły z Akademią, istocie Stowarzyszenia oraz stworzeniu ekspozycji o Patronie Szkoły i byłym dwukrotnym Rektorem WAT – gen.dyw.prof.dr.hab.inż. Sylwestrze Kaliskim.

Następnie pojechaliśmy do Biblioteki Głównej WAT, gdzie spotkaliśmy się z panem Adrianem Bojczukiem – specjalistą ds. multimediów Ośrodka Informacji Naukowej i Promocji Biblioteki Głównej, z którym prezes Zarządu Stowarzyszenia, podczas spotkania w naszej Szkole, porozumiał się, co do wspólnej realizacji nowej wersji ekspozycji naściennej o Patronie Szkoły „Człowiek i jego dzieło”. Podczas spotkania uzgodniono wstępną wersję wystawy, sposoby realizacji oraz przekazano materiały ekspozycyjne.

Wyjazd do Warszawy można więc uznać za efektywny i udany.

Tekst: Jerzy Konopiński
Zdjęcia: Paweł Derwich

Ten wpis został opublikowany w kategorii Artykuł. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.